Így működik a törlesztésszüneteltetés a CSOK Plusznál

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 9 perc

A CSOK Plusz hitelprogram nemcsak a lakáscélú hitel kamattámogatását foglalja magában, hanem egyéb kedvezményeket is nyújt. Amennyiben felveszitek a CSOK Pluszt, úgy a hitelfelvétel utáni első évben türelmi időt kaptok a tőketörlesztésre (ezalatt csak a kamatot kell fizetni, a tőkét nem), a törlesztés egy éves szüneteltetésének lehetőségével is élhettek a hitelkérelemtől számított első gyermek megszületése után, valamint a gyermekvállalási támogatásra is jogosultak lesztek, ami a második és harmadik újonnan született gyermek után tíz-tízmillió forint tartozás elengedést jelent. Alábbiakban  a törlesztés szüneteltetésének szabályaira térünk ki részletesen, illetve megmutatjuk, hogy mikor tudjátok igényelni és hogyan változik a hitelszerződés a szüneteltetéssel. 

Kik jogosultak a CSOK Plusz hitel törlesztésének szüneteltetésére?

Támogatott személyekként az a házaspár lehet jogosult a törlesztés szüneteltetésére, akik - a CSOK Plusz felvételétől számított -  első gyermeküket várják, és a feleség már betöltötte a várandósság 12. hetét, vagy akiknek az első gyermeke már megszületett. Jogosult a törlesztés szüneteltetésére az örökbefogadó házaspár is (a hitel felvételétől számított) közösen elsőként örökbefogadott gyermekük után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

Egy gyermeket váró pár ül a kamapén, a férfi a laptopját, a nő egy papírt néz,

A jogszabály szerint tehát a törlesztés szüneteltetésére jogosít

 • a kölcsönkérelem benyújtását követően a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzat 
 • a kölcsönkérelem benyújtását követően elsőként megszületett gyermek 
 • a kölcsönkérelem benyújtását követően közösen elsőként örökbefogadott gyermek (az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása a kölcsönkérelem benyújtását követően kell, hogy megtörténjen)

A törlesztés szüneteltetésére csak az elsőként érkező gyermek után van lehetősége a CSOK Plusz hiteles házaspároknak. A törlesztés szüneteltetését ugyanakkor a kölcsönkérelem benyújtása utáni időszakban a kölcsön futamidején belül bármikor lehet kérni, amikor arra jogosulttá váltok.

Mikor és meddig lehet szüneteltetni a CSOK Plusz hitel törlesztését?

A törlesztés szüneteltetése legfeljebb 1 éves időtartamra kérhető. Ugyanakkor nem kötelező igénybe venni, lehetséges az eredeti szerződési feltételek szerint is törleszteni a CSOK Plusz hitelt. 

A szüneteltetés kezdetének időpontja attól függ, hogy a szüneteltetés iránti kérelmet mikor nyújtjátok be a bankhoz.

Már várandós a feleség, amikor igénylitek a CSOK Pluszt (12. hetet betöltötte)

Ha a kölcsönkérelmet  a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtjátok be, akkor egyúttal kérhetitek a törlesztés szüneteltetését is. Ebben az esetben a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól kezdődik meg a törlesztés szüneteltetése. (A CSOK Plusz-nál az első 12 hónapban ugyanis csak a kamatot kell fizetni, a tőkét még nem.) 

Még nem várandós a feleség a CSOK Plusz igényléskor (vagy várandóssága még nem érte el a 12. hetet)

Ha akkor nyújtjátok be CSOK Plusz kölcsönkérelmet, amikor még nem várandós a feleség, vagy a várandóssága első heteiben van, akkor meg kell várnotok a betöltött 12. hetet a törlesztés szüneteltetésének igénylésével. lti. 

Várandósság alatti szüneteltetés igénylése eseténr szükség lesz a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolásra a várandósság tényéről és a 12. hét betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról, valamint a magzatok számáról.. Ebben az esetben a törlesztés az igazolás bank általi kézhezvételét követő legkésőbb 3. munkanaptól, de legkorábban a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól fog szünetelni.

Ugyanakkor, ha csak a gyermek megszületésétől szeretnétek élni a törlesztés szüneteltetésének lehetőségével, akkor a következő iratokat kell benyújtani a bankhoz:

 • a gyermekvállalás teljesítését – a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával – büntetőjogi felelősségetek tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan (ez akkor szükséges, ha a gyermek után nem igényeltetek családtámogatási ellátást, vagy azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeltétek)
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt - a gyermek születését követő 90 napon belül.

Ikervárandósság esetén

Ha a kölcsönkérelmet  ikervárandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtjátok be, akkor egyszerre kérhetitek a törlesztés szüneteltetését és a gyermekvállalási támogatást (10 millió forintos tőketartozás-elengedés) is. Ebben az esetben a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól kezdődik meg a törlesztés szüneteltetése.

Ha a magzat a 12. várandóssági hét után elhal

Jogosultak lehettek a törlesztés szüneteltetésére abban az esetben is, ha a magzat a 12. várandóssági hét elérését követően elhal. Ebben az esetben az elhalást vagy a szülést követő 90 napon belül kell benyújtani 

 • az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást,
 •  a magzat halva születését igazoló a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti okirat (halottvizsgálati bizonyítvány)

A törlesztés az igazolás bank általi kézhezvételét követő legkésőbb 3. munkanaptól, de legkorábban a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól szünetel.

Hogyan változik a CSOK Plusz hitelszerződésetek a törlesztés szüneteltetésével?

A törlesztés szüneteltetésének lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik, amelyről a hitelintézet tájékoztatást küld. A törlesztés szüneteltetése alatt tulajdonképpen fizetési haladékot kaptok. Így a kölcsönszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettségetek erre tekintettel módosul - ha a szerződő felek ettől eltérően nem rendelkeznek.

 • A szerződés határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a törlesztés szüneteltetésének idejével meghosszabbodik. 
 • A tőketartozást sem a törlesztésszüneteltetés ideje alatt, sem annak lejártát követően nem lehet a szüneteltetés alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. 
 • A szüneteltetés alatt felhalmozódott kamatot a szüneteltetés lejártát követő futamidőben, az esedékes  törlesztőrészletekkel együtt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A szüneteltetés lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a szünetelés alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. 
 • Az állam a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújt kamattámogatást a hitelhez. Azonban ez meghosszabbodik az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett törlesztésszüneteltetés időtartamával.

Tehát havi törlesztőrészlet összege a törlesztés szüneteltetése után sem lesz magasabb, mint előtte volt, azonban a futamidő meghosszabbodik!

Jogosulatlanul igénybe vett törlesztésszüneteltetés

Ha jogosulatlanul veszitek igénybe a törlesztésszüneteltetést, az elmaradt törlesztőrészleteket a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben kell a hitelintézetnek megfizetni. 

A hitelintézet erre vonatkozóan felhívást küld részetekre. Ennek kézhezvételét követő 120 napon belül kell a fenti módon kiszámított, a felhívásban szereplő összeget megfizetni a banknak.

Több gyermek vállalása esetén gyermekvállalási támogatás is igényelhető

Az első gyermek utáni törlesztésszüneteltetés ideje és a következő gyermekre járó gyermekvállalási támogatás részben akár fedheti is egymást. 

Például ha az első gyermek születésekor kéritek a szüneteltetést, és ennek ideje alatt újra várandós lesz a feleség a következő gyermekkel, a várandósság betöltött 12. hetétől már kérhetitek a gyermekvállalási támogatást, azaz a 10 milliós tőketörlesztés-elengedést is. Így előfordulhat olyan eset, hogy mire a törlesztésszüneteltetés időtartama véget ér, már kevesebb lesz a tőketartozásotok, ezáltal alacsonyabb havi törlesztőrészletre számíthattok.

chatsimple