Mely gyermekek után igényelhető a CSOK Plusz, ha mozaikcsaládban élünk? 

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 7 perc

Gyakori élethelyzet, hogy egy családban a szülők nem csak közös gyermekeiket nevelik együtt, hanem bármelyik fél korábbi kapcsolatából született gyermekét is. 

A CSOK Plusz összegét megalapozó gyermekszám meghatározásánál a meglévő közös és közösen vállalt gyermekek mellett a házaspárral élő nem közös gyermekek is figyelembe vehetők, ha a megfelelő dokumentumokkal ezt alátámasztják. Mutatjuk, hogy a nem közös gyermekeknél mit befolyásol a gyermekelhelyezés. Valamint példákon át szemléltetjük azt is, hogyan számolható mozaikcsaládnál a legfeljebb 3 százalékos kamatozású CSOK Plusz hitel összege.

A CSOK Plusz alapfeltétele a házasság

A CSOK Plusz igénylésénél alapfeltétel, hogy a kölcsön kizárólag további gyermekvállalás esetén igényelhető. Gyermekvállalásra pedig csak házastársi kapcsolat fennállása esetén nyújt lehetőséget a CSOK Plusz rendelet. 

Azon mozaikcsaládok tehát, ahol a szülők élettársként élnek együtt és nevelik nem közös gyermekeiket, kiesnek a jogosultsági körből. Még akkor is, ha tervezik a közös gyermekvállalást.

Kizárólag abban az esetben lehet jogosult egy mozaikcsalád a CSOK Pluszra, ha az igénylők összeházasodnak és legalább egy közös gyermeket vállalnak.

Mozaikcsalád együtt ül a kanapén

A hitelösszeg meghatározásakor figyelembe vehető gyermekek

A kölcsön összegét megalapozó gyermekszám megállapításakor együttesen vehető figyelembe a házaspárral 

  • egy háztartásban élő közös gyermekek és 
  • a házaspár által közösen vállalt gyermekek (12. hetet betöltött magzat is vállalt gyermek), valamint 
  • a házastársak velük egy háztartásban élő nem közös gyermekei.

Fentieken túlmenően a CSOK Plusz kölcsön igénylésénél az igénylőkkel közös háztartásban élő és a velük együtt költöző, legalább egy éve az igénylő vagy igénylők gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek is figyelembe vehető a gyermek szüleinek halála esetén.

Be kell mutatni a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot 

A  jogosultság alapfeltétele, hogy a nem közös gyermek a támogatott személyekkel közös háztartásban éljen, amit lakcímkártyával is igazolni szükséges.
A lakcím egyezőség azonban nem elegendő, ha a nem közös gyermek korábbi házastársi kapcsolatból született. Ebben az esetben ugyanis a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági határozatot is szükséges benyújtani a hitelintézetnek.
CSOK Pluszra az a szülő lehet jogosult, akinél a gyermek elhelyezésre került.  Ebben az esetben az érintett szülőnek kizárólagos felügyeleti joga van.

Melyik szülő lehet jogosult CSOK Pluszra közös felügyeleti jog esetén? 

Közös felügyeleti jog esetén is meghatározza a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági határozat, hogy a gyermek állandó lakcíme mely szülő mindenkori állandó lakcímével kell, hogy megegyezzen. Közös felügyeleti jog esetén tehát ez a meghatározó. Nem elég, hogy a gyermek állandó lakcíme - lakcímkártya alapján - egyezik a támogatott kölcsönt igénylő szülő lakcímével. A bírósági határozatban foglaltaknak alá kell támasztania, hogy adott lakcím annak a szülőnek a lakcíme, akit a bíróság erre kijelölt a határozatában.

Közös felügyeleti jog esetén tehát az a szülő lehet jogosult a CSOK Pluszra, akivel a gyermek közös háztartásban él és akinek bírósági határozat szerint mindenkori állandó lakcímével egyezik a gyermek lakcíme.

Melyik szülő lehet jogosult CSOK Pluszra, ha nincsen gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozat?

Amennyiben az érintett gyermek nem házastársi, hanem korábbi élettársi kapcsolatból született, akkor CSOK Plusz igénylésénél a támogatott személynek nem kell benyújtania gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozatot. Ebben az esetben elegendő a támogatott személlyel közös háztartásban való élést a lakcímkártyával igazolni.

Hány gyermek vehető figyelembe és mekkora összegű CSOK Pluszra lehetnek jogosultak? - Példák a gyakorlatban

A jelenleg 4 tagú, házasságban élő mozaikcsaládban az apának és az anyának is van egy-egy meglévő, nem közös gyermeke, akik velük egy háztartásban élnek. A gyermekek korábbi élettársi kapcsolatból születtek, a gyermekek lakcíme egyezik a szülők lakcímével. Még egy közös gyermeket vállalnak. 

A jogszabályi rendelkezések alapján mindhárom gyermek figyelembe vehető a gyermekszám meghatározásánál. Így a két meglévő, nem közös és a közösen vállalt egy gyermek után maximum 50 millió forint összegű CSOK Plusz kölcsönt igényelhetnek, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

A jelenleg 4 tagú, házasságban élő mozaikcsaládban az apának és az anyának is van egy-egy meglévő, nem közös gyermeke, akik velük egy háztartásban élnek. Mindkét gyermek korábbi házastársi kapcsolatból született, és közös a szülői felügyeleti jog, de a férj esetében a gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozat alapján a gyermek mindenkori állandó lakcíme az anyáéval egyező. Még egy közös gyermeket vállalnak. 

Mivel a férj (apa) esetében a bírósági határozat rendelkezése szerint a gyermek lakcíme nem vele, hanem a gyermek édesanyjáéval egyező, ezért ezt a gyermeket nem lehet figyelembe venni a gyermekszám meghatározásánál. A feleség  egy meglévő gyermeke és a közösen vállalt gyermek figyelembe vehető. Így a két gyermek után maximum 30 millió forint CSOK Pluszra lehetnek jogosultak.

Ahhoz, hogy az apával közös háztartásban élő, közös felügyeleti joggal nevelt gyermeket is figyelembe lehessen venni CSOK Plusz igénylésnél, szükséges a gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozat módosítása. Oly módon, hogy a megmaradó közös felügyeleti  jog mellett a gyermek állandó lakóhelye az apa mindenkori lakóhelyével egyezzen meg. Ezt követően a mozaikcsalád CSOK Plusz kérelme benyújtható maximum 50 millió forint hitelösszegre.

A jelenleg 5 tagú, házasságban élő mozaikcsaládban az apának és az anyának is van egy-egy nem közös gyermeke, akik velük egy háztartásban élnek és van már egy közös gyermekük is. Az apa gyermeke korábbi élettársi kapcsolatból született, a gyermek lakcíme egyezik az apa lakcímével. Az anya gyermekei korábbi házastársi kapcsolatból születtek, jogerős bírósági határozat alapján anyánál kerültek elhelyezésre kizárólagos felügyeleti joggal. Még egy közös gyermeket vállalnak. 

A leírt esetben apa és anya nem közös gyermekei, a közös meglévő és a közösen vállalt gyermekek egyaránt figyelembe vehetők. Így a CSOK Plusz rendelet értelmében az egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén elérhető 50 millió forint támogatott kölcsönre lehetnek jogosultak.

chatsimple