Hitelfedezeti biztosítás jelentése

A hitelfedezeti biztosítás a hitelintézet vagy a hitelező által a tartozás biztosítékául követelt biztosítási szerződés. Olyan életbiztosítás, amelynek alapján a biztosított halála, vagy egyéb biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító fizeti vissza részben vagy teljes egészében vagy részben a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást.

Biztosítási esemény lehet a biztosított halála vagy baleseti teljes és végleges rokkantsága. Jelzáloghitel felvételekor a bank előírhatja a biztosítás megkötését adóstárs hiányánál, egykeresős családnál vagy ha az adós életkora azt indokolttá teszi. Egyes biztosítások kiterjednek a tartós táppénz vagy munkanélküliség esetére is.

A biztosítást ilyenkor a hitelt nyújtó bankra kell engedményeztetni a felvett hitelösszeg erejéig. 

Fontos, hogy az ügyfél saját maga is dönthet úgy, hogy hitelfedezeti biztosítás megkötésével védi meg magát és hozzátartozóit egy esetleges tragédia esetén attól, hogy még a hiteltörlesztés is teherként csapódjon le a vállukra.