Szolgalmi jog jelentése

Olyan korlátolt, dologi jog, melynek értelmében valaki használhatja a más tulajdonában lévő dolgot (pl. ingatlant) egy bizonyos, meghatározott célra. A szolgalmi jog alapulhat törvényen vagy jogügyleten. 

Megkülönböztetünk 

  • Út szolgalmi - átjárási szolgalmi jogot

Ekkor a más módon meg nem közelíthető ingatlan elérését kell biztosítania saját területén keresztül a tulajdonosnak. Ilyen szolgalmi jog bejegyzése ma már nagyon ritka, mert a telekalakítás szabályai lakótelek kialakítását csak abban az esetben engedi, ha az közútról, vagy magánútról megközelíthető. 

  • Vezeték vezetési szolgalmi jogot

Ilyenkor elektromos, víz, csatorna stb. vezeték elvezetése gazdaságosan úgy valósítható meg, ha nem közvetlenül a közterületről vezetik be, hanem valamelyik szomszédos földrészleten keresztül. Ilyenkor erre a szomszédos földrészletre szolgalmi jogot kell bejegyeztetni.

  • Elhelyezési szolgalmi jogot

Ez kizárólag villamos berendezések elhelyezésére vonatkozó szolgalmi jog.