Végrehajtási jog az ingatlanon jelentése

Ha az ingatlan tulajdonosa tartozást halmoz fel és a követelést a jogosult jogi úton érvényesíti, az ingatlanra végrehajtási jog is bejegyzésre kerülhet. A végrehajtási jog azt jelenti, hogy a végrehajtó az ingatlant lefoglalta. A foglalást követően az ingatlan árverés útján történő értékesítésre is sor kerülhet. 

A végrehajtási jog az ingatlan tulajdoni lapján meg fog jelenni, illetve a bejegyzésről a tulajdonost közvetlenül is értesíteni fogja a földhivatal. A tulajdoni lapon külön bejegyzés hívja fel a figyelmet a végrehajtási jog gyakorlására és arra is, hogy mekkora a tartozás összege. (Az alaptartozás és az ahhoz kapcsolódó járulékok (kamat, költségek stb.) erejéig kerül kiírásra a végrehajtási jog.) 

Ha az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjog van bejegyezve, s a végrehajtási jogot nem a hitelt nyújtó bank kezdeményezte, akkor a földhivatal a végrehajtási jog bejegyzését kezdeményezőt értesíti erről. Ennek azért van jelentősége, mivel a jelzálogjogosult hitelező – annak ellenére, hogy felé rendben történik a tartozás fizetése – jogosult a végrehajtási eljárásba bekapcsolódni és a tartozást egy összegben követelni, a saját követelését is behajtani. Ez biztosítja, hogy a jelzálogjog jogosult ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy a hitel biztosítéka, az ingatlan az adósnak más felé fennálló tartozásának végrehajtása során elvesszen.

Az árverés kitűzésének tényét is rögzíteni kell a tulajdoni lapon.