Ennyi falusi CSOK különbözet igényelhető korábban igénybe vett támogatás esetén 

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 9 perc

2024. január elsejétől lényeges változások történtek az otthonteremtési támogatásokban. A CSOK megszűnt, CSOK Plusz elindult, a falusi CSOK pedig némileg átalakult. Pozitív változás a preferált kistelepülési támogatások összegének emelkedése és az elérhető lakáscélok bővülése is.  A támogatási körből azok sem esnek ki, akik korábban már vettek igénybe CSOK-ot vagy falusi CSOK-ot. Ők különbözeti összegre lehetnek jogosultak. Mutatjuk, hogy mire vehető igénybe a falusi CSOK és miként kell számolni azokban az esetekben, amikor volt már korábban igénybe vett támogatás.

Erre lehet használni a falusi CSOK-ot

  • Új, egylakásos lakóépület építésére, vásárlására

Míg korábban kizárólag használt lakóingatlan esetén volt elérhető a falusi CSOK, addig január elsejétől új, egylakásos lakóépület építése és vásárlása is finanszírozható a támogatásból. Az elérhető támogatási összeg 1 gyermek után 1 millió forint, 2 gyermek után 4 millió forint, 3 vagy több gyermek után 15 millió forint.

  • Használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre

A falusi CSOK összege használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés és/vagy bővítés esetén:

  • 1 gyermek után: 1.000.000 Ft
  • 2 gyermek után: 4.000.000 Ft
  • 3 vagy több gyermek után: 15.000.000 Ft

A támogatási összegek legfeljebb 50%-a használható fel a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg a korszerűsítésre és/vagy bővítésre fordítható.

  • Meglévő lakás korszerűsítésre és/vagy bővítése

Meglévő lakóingatlan korszerűsítés és/vagy bővítése esetén elérhető összegek:

  • 1 gyermek után: 600.000 Ft
  • 2 gyermek után: 2.000.000 Ft
  • 3 vagy több gyermek után: 7.500.000 Ft

Így számoljuk a falusi CSOK különbözetet

Szakértőink a gyakorlatban számos olyan élethelyzettel találkoznak, amikor az igénylők korábbi támogatás igénybevétele miatt különbözeti összegre lehetnek jogosultak, de ennek számítása nem mindig egyértelmű. Az alábbiakban gyakorlati példákkal mutatjuk be a számítási módokat.

Első példa

A korábban preferált településen történő házvásárláshoz az azóta már megszűnt CSOK-ot vették igénybe a támogatott személyek, mert a falusi CSOK jogosultsághoz a korábban szükséges 1 éves TB jogviszonnyal nem rendelkeztek, de a CSOK igényléshez szükséges 180 napos TB jogviszonyt teljesítették. Ők - valamennyi jogosultsági feltétel fennállása esetén - igénybe tudják venni a falusi CSOK-ot meglévő lakásuk korszerűsítéséhez, bővítéséhez. 

A kétgyermekes család preferált kistelepülésen vásárolt családi házat, amihez 1.430.000 Ft összegű CSOK-ot kaptak. Most szeretnék elvégezni az ingatlan felújítási munkálatait, amihez falusi CSOK-ot igényelnek.Mekkora összegű támogatásra lehetnek jogosultak?

A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás vásárlásához vagy építéséhez – a kérelem benyújtását megelőzően – CSOK-ot vett igénybe, a falusi CSOK összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett CSOK összegét. Vagyis a meglévő lakás korszerűsítésére igényelhető támogatási összegből csak azt a támogatási összeget szükséges levonni, amelyet a korábbi vissza nem térítendő támogatásból korszerűsítésre vettek igénybe.

Mindez azt jelenti, hogy 2 gyermek után meglévő lakás korszerűsítéséhez jogosult lehet a család a teljes összegre, vagyis a 2 millió forintos falusi CSOK-ra, Mert ezt az összeget nem kell csökkenteni a korábban vásárlásra kapott 1.430.000 Ft-tal.

A falusi CSOK rendelet alapján lehetőség van adó-visszatérítési támogatás igénybevételére is, ami azonban  legfeljebb egy alkalommal igényelhető. Ha tehát az igénylő a CSOK mellett korábban már adó-visszatérítési támogatásban is részesült, akkor annak ismételt igénybevétele nem lehetséges.

A példában szereplő 2 gyermekes család a korábbi lakásvásárláshoz kapcsolódóan adó-visszatérítési támogatásra nem is lehetett volna jogosult. Most azonban a korszerűsítéshez igénybe vehetik, vagyis a felújítási munkálatokról benyújtott, 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák ÁFA tartalmát visszaigényelhetik. Így az általuk igénybe vehető támogatás összege a 2 millió forint falusi CSOK és  a benyújtott számlák 27 százalékos ÁFA tartalmának együttes összege. Ez utóbbi összeg attól függ, hogy mennyi a korszerűsítés bekerülési költsége és mennyi számla kerül benyújtásra. (A vonatkozó kormányrendelet értelmében a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni.)

Kétgyermekes család a kerti asztalnál uzsonnáznak.

Második példa

A család korábban 2 gyermek után kapott falusi CSOK-ot lakásvásárlással egybekötött korszerűsítéshez 2,6 millió forint összegben, melynek legfeljebb az 50%-át, 1,3 millió forint költhettek a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó 1,3 millió forintot pedig felújításra. Ez utóbbihoz kihasználták az ÁFA visszatérítést is. Azóta még egy gyermekkel bővült a család, szükségessé vált a meglévő lakóingatlan bővítése. Mekkora összegű támogatásra lehetnek jogosultak?

Amennyiben az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel a falusi CSOK rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor számára a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.  A meglévő lakás bővítésére igényelhető támogatási összeget csak azzal a támogatási összeggel szükséges csökkenteni, amelyet a korábbi vissza nem térítendő támogatásból korszerűsítésre vettek igénybe. Alakás vásárláshoz igénybe vett CSOK összegét nem kell figyelembe venni.

Három gyermek után bővítésre 7,5 millió forint falusi CSOK igényelhető, amelyet tehát csak a korábban korszerűsítésre kapott 1,3 millió forinttal kell csökkenteni. Így a 3 gyermekes család legfeljebb 6,2 millió forint falusi CSOK-ra lehet jogosult. ÁFA visszatérítést nem kaphatnak, mert azt a korszerűsítés során már kihasználták.

Harmadik példa

A család 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után vette igénybe a falusi CSOK-ot 2,6 millió forint összegben, melyből 1,3 millió forintot használtak fel a vásárláshoz és ugyanennyit a fürdőszoba felújításához. ÁFA visszatérítést nem vettek igénybe, mert ennek lehetőségéről nem tudtak. A munkálatokat elvégezték, de az 1 vállalt gyermek teljesítésére rendelkezésre álló 4 év időközben letelt. Így a meg nem született gyermekre vonatkozó támogatási összeget büntetőkamattal növelten visszafizették. Most tetőcserére szeretnék igényelni a falusi CSOK-ot meglévő gyermekükre.  Mekkora összegű támogatásra lehetnek jogosultak?

Mivel a korábban vállalt felújítási munkálatok elvégzésre kerültek és most újabb felújítási munkálatokra kerül sor, ezért a család jogosult a különbözeti összeg igénybevételére. 

A falusi CSOK lakásvásárlással egybekötött felújításra vonatkozó összege 2024. január 1. előtt 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 2.600.000 Ft volt. A meg nem született gyermekre eső részt - vagyis a 2 millió forintot - visszafizette a család. A ténylegesen igénybe vett összeg 600.000 Ft, melynek 50%-át, vagyis 300.000 Ft-ot használtak fel a vételár megfizetéséhez és 300.000  Ft-ot a felújításhoz.

A falusi CSOK rendelet előírásai szerint a korábban folyósított támogatásból a felújításra fordított támogatási összeggel csökkentett összeg vehető igénybe. 2024. január elsejétől korszerűsítéshez 1 gyermek után 600.000 Ft kérhető. A 600.000 forintot így tehát a korábban 1 gyermek után kapott 300.000 forinttalal szükséges csökkenteni, mivel a második gyermekre eső rész időközben visszafizetésre került. Így a család az újabb felújítási munkálatokra további 300.000 Ft falusi CSOK-ot kaphat. Továbbá jogosultak ÁFA visszatérítést is igényelni, hiszen azt az előző felújítás során nem használták ki.

Negyedik példa

A család 3 gyermek után preferált kistelepülésen lévő családi házuk felújítására 5 millió forint falusi CSOK-ot kapott, valamint éltek az ÁFA visszatérítés lehetőségével is. További, újabb korszerűsítési igény merült fel, ám időközben a legnagyobb gyermek betöltötte a 25. életévét.  Mekkora összegű támogatásra lehetnek jogosultak?

Jelenleg 2 gyermek után lehet jogosult falusi CSOK-ra a család, aminek összege 2 millió forint. Ezt az összeget azonban csökkenteni kell a korábban kapott teljes támogatási összeggel, vagyis 5 millió forinttal. Mivel adott esetben az elérhető támogatási összeg alacsonyabb, mint a korábban igénybevett támogatás összege, ezért különbözet érvényesítésére nincs mód. Az ÁFA visszatérítést sem tudja kihasználni a család, mert azt korábban már igénybe vették.

Összegzés

Ahogyan a fenti példák is szemléltetik minden élethelyzet más és más. Nem egyszerűsíti a helyzetet az sem, hogy több rendelkezést is szem előtt kell tartani a falusi CSOK különbözet számításánál. Ezért ha korábban vettetek már igénybe vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, és most szeretnétek élni a falusi CSOK lehetőségével, akkor az elérhető összegek kiszámításában és a teljes ügyintézésben is célszerű  szakértőhöz fordulnotok

chatsimple