Hogyan lehet fellebbezni elutasított CSOK esetén?

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 6 perc

A CSOK igénylésnek kormányrendeletben meghatározott jogosultsági feltételei vannak. A támogatás igénylésekor alapvetően azt feltételezhetitek, hogy amennyiben ezeknek a jogosultsági feltételeknek megfeleltek, meg fogjátok kapni a CSOK-ot. Az esetek többségében ez így is van. Azonban előfordulhat olyan helyzet, körülmény, részletszabály, amivel nem számoltatok és aminek következtében a CSOK igénylést elutasítja a bank. Mutatjuk, hova fordulhattok abban az esetben, ha nem értetek egyet a kérelem elutasításával. 

CSOK kérelem elutasítása esetén a bank tájékoztat

Ha CSOK kérelmeteket elutasítja a bank, akkor erről részletesen, írásban tájékoztatnia kell benneteket. A tájékoztatóban a banknak indokolnia kell a CSOK kérelem elutasításának okát a nem teljesülő feltételek megjelölésével. Ezen túlmenően a hitelintézetnek azt is közölnie kell veletek, hogy amennyiben a támogatási kérelem elutasításával nem értetek egyet, akkor a kormányhivatalhoz fordulhattok, és kérhetitek a CSOK feltételeknek való megfelelés megállapítását. 

A kormányhivatal a hitelintézeti döntést jogosult felülbírálni, de csak az állami támogatások előírásainak teljesítésére vonatkozóan. Ha a bank a jogszabály előírásait nem helyesen értelmezte, de ti, mint igénylők a bank belső szabályzata alapján nem vagytok hitelképesek, a kormányhivatal döntése csak a jogszabály helytelen értelmezésének megállapítására szorítkozhat, a hitelképességetek felülvizsgálatát nem eredményezheti.

Zöld pipa, piros x - eldöntendő kérdés

Fellebbezési határidő a CSOK kérelem elutasítását követően

A CSOK kérelem elutasítását követően a bank írásbeli határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőségeket fellebbezni.

Ha tehát elutasítja a bank a CSOK kérelmeteket, miután megkaptátok az elutasító határozatot, 15 napon belül be kell nyújtani fellebbezéseteket a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához. 

A CSOK jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat nem nektek kell a kormányhivatal részére benyújtani. A kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát a kormányhivatal megkeresésére az érintett hitelintézet 8 napon belül köteles rendelkezésre bocsátani.

A CSOK jogosultság kormányhivatal általi megállapítása

Amennyiben a kormányhivatal megállapítja, hogy a CSOK kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor a jogosultsági feltételek teljesültek, a bank ezen feltételek fennállásának hiányára hivatkozással nem tagadhatja meg a támogatási szerződés megkötését és a támogatás folyósítását még akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult.

Ugyanakkor, ha a hivatal álláspontja szerint sem teljesülnek az előírt jogosultsági feltételek és a helyben hagyja a hitelintézet elutasító határozatát, akkor nem vehetitek igénybe a támogatást. Ennek következtében, amennyiben legalább két gyermek után történt volna a támogatás igénybevétele és a CSOK hitelt is szerettétek volna felvenni, sajnos arra sem lesztek jogosultak. A CSOK rendelet ugyanis kimondja, hogy a többgyermekesek otthonteremtési kamattámogatására csak az lehet jogosult, aki a CSOK-ra is jogosult és igénybe is veszi azt.

Gyakorlati példa egy sikeres fellebbezésre

A házaspár 2 gyermek után szerette volna felvenni a 2 600 000 forint összegű CSOK-ot új, 65 m2 hasznos alapterületű ingatlan építéséhez. CSOK kérelmét azzal az indoklással utasította el az egyik bank, hogy az építendő lakóingatlan - ami egy ikerház egyik fele - hasznos alapterülete nem felel meg a vonatkozó kormányrendelet által elvárt nagyságnak.

A CSOK rendelet kimondja, hogy 2 gyermek után igényelt új lakás esetén az elvárt minimum hasznos alapterület 50 négyzetméter. 2 gyermek után igényelt új egylakásos laképület esetén pedig 80 négyzetméter. A bank úgy ítélte meg, hogy a célingatlan nem lakásnak, hanem egylakásos lakóépületnek minősül, ahol a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 80 négyzetmétert. Mivel a szóbanforgó ingatlan 65 négyzetméter hasznos alapterületű, így elutasították CSOK kérelmét.

Miután a CSOK-ot igénylő házaspár szakértőnk iránymutatásával a banki elutasítást követő 15 napon belül kérték a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályától jogosultságuk megállapítását, a hivatal bekérte az érinett hitelintézettől az ügyletre vonatkozó összes iratot, köztük az építendő ingatlan teljes tervdokumentációját. 

A CSOK részletszabályai rögzítik az egylakásos lakóépület fogalmát. 

Egylakásos lakóépület fogalma a CSOK tekintetében:

„ a tulajdoni formájától függetlenül, olyan

  1. szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely
  2. ikerház vagy sorház, amelynél minden lakás

önálló tető- és épületszerkezettel, valamint a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.”

A fogalom meghatározás értelmében azokra az ikerházakra, melyek nem önálló tető- és épületszerkezettel rendelkeznek, a lakás hasznos alapterületére vonatkozó előírások vonatkoznak. Vagyis a 2 600 000 forintos CSOK jogosultsághoz legalább 60 m2 nagyságúnak kell lenniük. Ellenben azoknak a társasházasított, ikerházi lakásoknak, melyek például a garázs mentén kapcsolódnak egymáshoz és magának az ikerházi lakásnak külön tető- és épületszerkezete van, legalább 80 m2 hasznos alapterületűnek kell lennie a 2 gyermekes CSOK jogosultsághoz.

A rendelkezésnek megfelelően a kormányhivatal a benyújtott tervdokumentáció alapján megvizsgálta, hogy adott ikerházi ingatlan lakásnak vagy egylakásos lakóépületnek minősül-e. A vizsgálat során végül megállapították, hogy az igénylők által építendő ikerházi ingatlannak nem önálló, hanem közös tető- és épületszerkezete van az ikerház másik felével. Így a kedvezmény szempontjából a célingatlan lakásnak minősül. Arra a lakás hasznos alapterületére vonatkozó előírás az irányadó, ami adott esetben minimum 50 négyzetméter. Az építendő 65 négyzetméteres lakóingatlan tehát megfelel a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak.

Fentiek alapján a kormányhivatal meghozta határozatát, miszerint adott ügylet esetében maradéktalanul teljesülnek a CSOK feltételeknek, s a támogatási kérelem elutasítása nem volt jogos a hitelintézet részéről. Ezt követően az igénylő házaspár megkapta a CSOK-ot és a hozzá kapcsolódó CSOK hitelt is.

chatsimple