Meghatalmazott jelentése (hitelfelvételnél)

Eseti vagy állandó jellegű felhatalmazás a bankszámla-tulajdonostól a bankszámlái feletti rendelkezésre. 

A hitelügyletben teljes körűen eljáró és önálló rendelkezési joggal felruházott személy, aki a meghatalmazás alapján a hitelfelvevő nevében eljárhat és az ügykörhöz kapcsolódó jognyilatkozatokat, dokumentumokat helyette és nevében aláírhatja. A megbízott jogait a meghatalmazás konkrét tartalma határozza meg. A meghatalmazás eseti vagy állandó jellegű lehet. 

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell: a hitelcél megnevezését a hitel összegét, devizanemét, illetve  - ingatlanhitel esetén az ingatlan pontos adatait. 

Amennyiben az ügyletben résztvevők között van kezes vagy zálogkötelezett ügyleti szereplő, akkor nem adható meghatalmazás ezen személyeknek, illetve nem adható meghatalmazás adós/egyetemleges adóstárs és olyan személy között, aki egyben kezes és zálogkötelezett is. 

Ingatlanhitel esetén a meghatalmazott közokiratot csak akkor írhat alá, amennyiben a meghatalmazás is közokiratba van foglalva.