Telekkönyvön kívüli tulajdonos jelentése

Házastársak, élettársak esetén, ahol az együttélés során megszerzett közös vagyonnak minősülő ingatlanon csak az egyik fél van bejegyezve tulajdonosként, a be nem jegyzett fél ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak minősül. A tulajdoni lapon nem szerepel tulajdonosként, de jogilag vagy szerződésileg kérheti tulajdonjogának bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba.

Nem kötelező a zálogkötelezett telekkönyvön kívüli házastársát/élettársát zálogkötelezettként bevonni, ha ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített Házassági vagyonjogi szerződéssel igazolják különvagyonukat, amelyben a házastárs/élettárs kijelenti, hogy a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan(ok)ra semmilyen formában és jogcímen igényt nem támaszt.

chatsimple