Ezekre a dokumentumokra lesz szükséged az egyszerű bejelentéshez kötött építéshez, bővítéshez

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 7 perc

Ha új lakást szeretnétek építeni vagy meglévő lakóingatlant bővítenétek lakáscélú hitel vagy támogatás igénybevételével, akkor az általános igénylési dokumentumokon kívül további papírokat is be kell nyújtanotok a kérelem elbírálásához. Az elmúlt években többször változtak a lakóépület egyszerű bejelentéshez kötött építkezésre vonatkozó szabályok. Így több alkalommal módosult a támogatás- és hiteligénylés esetén benyújtandó dokumentumok listája is. Segítünk az előtted álló bürokratikus kihívásokban, az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mely iratok benyújtásával lehetséges jelenleg az igénylés.

Mely esetekben lehetséges az építés, bővítés építési engedély helyett egyszerű bejelentés alapján?

 • Ha a lakóépület legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű 
 • 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése esetén, amennyiben természetes személy építtetőkéntsaját lakhatás biztosítása céljából építkeztek, továbbá az építendő lakóingatlan egy lakásnál többet nem tartalmaz.
 • A meglévő lakóépületek – kivéve műemlék - 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó bővítése esetén, ha a természetes személyként saját lakhatás biztosítására bővítitek az ingatlant.

Hogyan történik az egyszerű bejelentés?

A felsorolt esetekben tehát nem szükséges építési engedélyezési eljárás. A vonatkozó rendelkezések értelmében az építtetőnek csak be kell jelentenie az építési, bővítési tevékenységet. A bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg.

Milyen dokumentumokat szükséges benyújtani az igénylés során?

Építés, bővítés specifikus dokumentumok

 • Ügyféli beadvány kivonata az Egyszerű bejelentésről - az ÉTDR által előállított és elektronikus hitelesítési záradékkal ellátott dokumentum, amely az ÉTDR bejelentés visszaigazolása
 • Tájékoztatás egyszerű bejelentésről – Építésügyi hatóság (Kormányhivatal) igazolása az Egyszerű bejelentés elfogadásáról. Az ÉTDR-ből letölthető dokumentum.
 • E-napló – készenlétbe helyezés - az elektronikus építési napló PDF formátumú, letölthető visszaigazolása – „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentum (Az E-napló benyújtott készenlétbe helyezési kérelemnek „Készenléti állapotban” kell lennie, így tölthető le a visszaigazolás. Az építtető számára az E-naplóban az elérési út: az "e-naplók" menün belül az adott e-naplót megnyitva az "E-napló alapadatok" blokk mellett jobb oldalon található „e-napló nyomtatása")
 • E-napló – elektronikus formában (PDF) Minden építtetőt tartalmaznia kell az e-naplónak („egyéb építtető”). (Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: készenlétbe helyezések/kiválasztandó az érintett E-napló/E-napló nyomtatás)
 • E-napló nyilatkozat összesítő lap – elektronikus formában (PDF) - ha az építés megkezdődött: az építés megkezdésének és a felelős műszaki vezető igazolására nyitott állapotú „E-napló nyilatkozat összesítő lap”, melyen a kezdési időpont az építési engedély kiállítása utáni időpont, a felelős műszaki vezető kamarai engedélyszámmal rendelkezik. (Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: az "e-naplók" menün belül az adott e-naplót megnyitva az "E-napló alapadatok" blokk mellett jobb oldalon található ”e-napló összesítő lap nyomtatása”)
 • Kivitelezési dokumentáció az egyszerű bejelentéshez kapcsolódóan, az E-naplóból letöltött PDF formátumban:
 • Helyszínrajz
 • Eltérő szintek alaprajzai
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Tartószerkezeti terv és műszaki leírás
 • Építészeti műszaki leírás
 • Épületgépészeti műszaki leírás 
 • Épületvillamossági műszaki leírás
 • Költségvetés – banki formanyomtatvány
 • Tervezői nyilatkozat - a lakóépület törvényi és hatósági előírásoknak való megfelelésről
 • Felelős műszaki vezető bejegyzése az E-naplóban már megkezdett építkezés esetén a meglévő épület megfelelőségére vonatkozóan
 • Előzetes energetikai számítás – az ingatlan építészeti, műszaki dokumentációja alapján, energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakember készíti

Egyéb dokumentumok

 • Kivitelező esetén: kivitelezői, vállalkozói szerződés, kivitelező aláírási címpéldánya – nem minden esetben kötelező
 • Előzetes ráépítési megállapodás - ha a ráépítést követően a tulajdoni hányadok rendezése szükséges
 • Társasház alapító okirat - társasház alapítás esetén, ha az albetétesítésre még nem került sor
 • Könnyűszerkezetes épületnél ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély vagy – pénzintézettől függően - annak hiányában a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről, továbbá szerkezetkész állapot elérése esetén a felelős műszaki vezető e-naplóban tett nyilatkozata a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti megfelelés vonatkozásában.
 • Számlák
 • Eredeti számlák a felhasznált építőanyagokról és szolgáltatásokról
 • Számla/bizonylatösszesítő nyomtatvány (banki formanyomtatvány)
Dolgozóasztal, monitor, papírok, irodai eszközök, a monitoron egy ház tervrajza

Tetőtér-beépítésre vonatkozó szabály

Az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles bővítés, ezért ennek egyszerű bejelentése sem szükséges az építésügyi hatóság tájékoztatása alapján. A térfogatra vonatkozó megállapítást az építési hatóság igazolja azzal, hogy ezt rávezeti a tervdokumentációra.

Az egyszerű bejelentéshez előírt dokumentumok benyújtása tehát nem szükséges, amennyiben a hitel és/vagy támogatás igénybevételével szeretnétek beépíteni a tetőteret és az nem jár az épület térfogat növekedésével.

Ezek most a legkedvezőbb hitellehetőségek építkezéshez

Építési hitel állami kamattámogatással és piaci kamat mellett egyaránt igényelhető. Ez utóbbi kategórián belül elérhetők az úgynevezett minősített fogyasztóbarát építési célú lakáshitelek is. 

Ha jogosultak vagytok legalább két meglévő vagy vállalt gyermek után CSOK-ra, akkor az ehhez kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatott építési hitelt is igényelhetitek. Ennek összege két gyermek esetén maximum 10.000.000 Ft, 3 vagy több gyermek esetén maximum 15.000.000 Ft. Érdemes megjegyezni azonban, hogy ugyan a normál CSOK meglévő lakóingatlan bővítéséhez is igénybe vehető, bővítéshez kapcsolódóan a CSOK hitel nem érhető el. 

A CSOK mint támogatási forma év végéig érhető el. 2024. január elsejétől a használt és új lakás vásárlására, építkezésre, valamint meglévő lakóingatlan bővítésére adható CSOK megszüntetésre kerül. 

2024-től kizárólag preferált településen fekvő vagy külterületi lakásnak minősülő új, egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése céljából vehető igénybe a támogatás és a kamattámogatott hitel. A támogatás összege változatlan marad: egy gyermek után 600.000 Ft, két gyermek után 2.600.000 Ft, 3 vagy több gyermek után 10.000.000 Ft. A támogatott hitel szintén változatlan összegben lesz elérhető: két gyermek után igényelt támogatás esetén legfeljebb 10.000.000 Ft összegben, három vagy több gyermek esetén legfeljebb 15.000.000 Ft összegben.

A falusi CSOK, valamint a hozzá kapcsolódó 3%-os falusi CSOK hitel preferált településeken használt lakás vásárlással egybekötött felújításra és/vagy bővítésre, valamint preferált területen lévő lakóingatlan felújítására és/vagy bővítésére továbbra is igényelhető lesz.

A legkedvezőbb építési hitelt keresitek? Kérjétek díjmentes hitelszakértő segítségét, aki elvégzi az előzetes hitelminősítéseket, kalkulációkat készít és értékes információkkal segít még a kérelem beadása előtt, így jelentősen minimalizálva az elutasítás lehetőségét.

chatsimple