Véget ért az otthonfelújítási támogatás! Milyen esetekben igényelhető még tovább?

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 6 perc

Az otthonteremtési program népszerű eleme volt a lakásfelújítási támogatás. Segítségével maximum három millió forintot igényelhettek azok a családok, akik felújítász végeztek otthonukban. A 2021-ben induló kedvezményt sokan vették igénybe, az igénylők viszonylag  gyors átfutási idővel kapták vissza a korszerűsítési, felújítási költségeik akár 50 %-át. Az elmúlt időszakban főként az ingatlanok energetikai korszerűsítésének megnövekedett igényével volt magyarázható a támogatás iránti jelentős érdeklődés.

Az otthonfelújítási támogatás 2023-ban nem került meghosszabbításra, azonban az igénylők két speciális köre még banyújthatja a támogatási kérelmet 2023. március 31-ig. Mutatjuk, kikre vonatkozik ez a lehetőség!

Napelemes rendszert telepítők

Akik napkollektort, napelemes rendszert telepítenek otthonukban a támogatás segítségével, de még nem készült el a munkálat, jogosultak lehetnek arra, hogy 2023. március 31-ig még beadják a támogatás iránti kérelmüket, de csak abban az esetben, ha

 • legkésőbb 2022. július 31-én aláírt vállalkozói szerződéssel rendelkeznek, és
  • 2022. szeptember 30-ig beadták a hálózati csatlakozási igénybejelentést, melyreől igazolással rendelkeznek.

  A másik speciális eset a gyermeküket elvesztőkre vonatkozik

  Ugyancsak 2023. március 31-ig beadható még az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem, ha a szülők elvesztették gyermeküket, és a magzat elhalásának, halva születésének, vagy a gyermek halálának bekövetkezése előtt megállapítható volt a támogatásra való jogosultságuk.

  Ehhez igazolniuk kell, hogy a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a 12. hetet betöltő várandósság fennállt vagy a gyermek életben volt.

  Tehát vannak, akik még az otthonfelújítási támogatási kérelem beadása előtt állnak, ezért ismételjük át, hogy milyen feltételeket támaszt az állam az igénylőkkel szemben.

  Kik igényelhetik a támogatást, minek kell megfelelni?

  • A támogatást azonos lakóhellyel rendelkező házas- vagy élettársak közösen, együttesen igényelhetik, ha a legalább egy gyermekük van vagy gyermeket várnak. 
  • Az igénylők személye lehet magyar illetve EU állampolgár és Harmadik Országbeli állampolgár is, amennyiben 2019. január 1-én már rendelkezett tartózkodási okmánnyal. 
  • Az ingatlan Magyarországon fekvő, lakás vagy lakóház kell legyen, elfogadható a tanya és nem kizárt a külterületi vagy a zártkerti ingatlan sem. 
  • Fontos, hogy a család összes tagja, legalább egy éve a felújítással érintett ingatlanban éljen. Ez alól kivételt képez, ha az adásvétel vagy az építkezés egy éven belül történt. 
  • A támogatás egy alkalommal vehető igénybe
  • A felújítási munkálatokat számlával kell igazolni, és a leszerződött vállalkozó nem lehet az igénylő/igénylők PTK. szerinti hozzátartozója. 
  • A támogatási kérelmet, nyilatkozatokat értelemszerűen ki kell tölteni és határidőben el kell juttatni a Kincstárhoz elektronikus vagy postai úton. 
  • A nyomtatványok elérhetőek a Magyar Államkincstár oldalán.

  Milyen speciális helyzetek lehetnek a támogatás igénylésénél?

  Ha minden kritériumnak megfeleltek, ki tudjátok használni a támogatási összeg plafonját. Vannak azonban olyan egyedi esetek, melyeknél kérdés merülhet fel a jogosultságot, feltételeket illetően, ezekből gyűjtöttünk össze néhányat a MÁK oldaláról, hogy gyors válaszokat adjunk: 

  • GYED, GYES folyósítása alatt is biztosítottnak számít az igénylő, amennyiben a munkaviszonya fennáll. 
  • Ha valakinek nincsen munkahelye, de az egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizeti maga után, az nem minősül TB jogviszonynak, így a támogatásra sem jogosult. 
  • Egyedüli igénylőként a külföldi munkahely nem elfogadható, csak társigénylőként, amennyiben a másik fél megfelel az igénylési feltételeknek. 
  • Beleszámít viszont az egy éves folyamatos biztosítotti időbe, a külföldi munkavégzés, ha az igénylő a kérelem benyújtásának napján már Magyarországon dolgozik. 
  • Részmunkaidős foglalkoztatás is elfogadható. 
  • A számlák gyűjtését el lehet kezdeni még az egy éves lakhatási feltétel lejárta előtt is, az a fontos, hogy a kérelem benyújtásakor teljesüljön a feltétel. 
  • A felújítás történhet több ütemben, de mindenképpen 2021. január 1. utáni vállalkozói szerződés alapján. Viszont a kérelmet nagyon fontos legkésőbb az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani. 
  • Külföldi számla sem az anyagköltségről, sem a munkadíjról nem elfogadható, kivéve, ha a vállalkozó a magyar jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki. 
  • Minden esetben fontos, hogy a számlán külön szerepeljen a munkadíj és az anyagköltség, viszont a felújításhoz szükséges anyagtételeket nem kell részletezni. 
  • Más nevére szóló bankkártyával is lehet fizetni a számlákat, és átutalás esetén sem vizsgálja a Kincstár a fizető fél személyét. 
  • Az ingatlanban tulajdonnal elég, ha csak az egyik fél bír, illetve kiskorú gyermek is rendelkezhet tulajdonrésszel. 
  • Ha a PTK szerinti közeli hozzátartozók között történt az ingatlan tulajdonos váltása, akkor is igényelhető a támogatás. 
  • A gyermek 25. életévének betöltése előtt be kell nyújtani a pályázatot, utána már nincs rá lehetőség. 
  • A lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásánál elszámolt számlák az otthonfelújítási programban is érvényesíthetőek. Kvázi önerőként is tökéletesen felhasználható ez a megtakarítási forma. 
  • Gazdasági épület felújítása is támogatható, amennyiben egy helyrajzi számon van a lakóingatlannal. 
  • A felújított ingatlan bármikor értékesíthető, az új tulajdonos élhet a pályázati lehetőséggel, kivéve, ha az eladó a hozzátartozója. 
  • Tetőtér beépítése nem támogatható. 
  • Már meglévő napelemes rendszer bővítésére felhasználható a támogatás, és új telepítésére is.