Véget ért az otthonfelújítási támogatás! Kiknek van esélye hozzájutni még?

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 7 perc

Az otthonteremtési program népszerű eleme volt a lakásfelújítási támogatás. Segítségével maximum három millió forintot igényelhettek azok a családok, akik felújítást végeztek otthonukban. A 2021-ben induló kedvezményt sokan vették igénybe. Az igénylők viszonylag  gyors átfutási idővel kapták vissza a korszerűsítési, felújítási költségeik akár 50 %-át. Az elmúlt időszakban főként az ingatlanok energetikai korszerűsítésének megnövekedett igényével volt magyarázható a támogatás iránti jelentős érdeklődés. Ebben a cikkben az otthonfelújítási támogatás igénylési feltételeiről és speciális helyzeteiről olvashatsz. Az alábbi cikkben pedig – amellett, hogy részletesen összefoglaltuk a támogatás és a kozzá kapcsolódó kedvezményes kölcsön feltételeit – megmutatjuk, hogy milyen lehetőségeid vannak a lakásfelújítás finanszírozására jelenleg:

Az elutasított kérelmezők új esélyt kaptak

Az 2023. április 19-én megjelent kormányrendeletben szereplő, otthonfelújítási támogatással kapcsolatos módosítások azoknak jelenthetnek új esélyt, akiknek a kérelmét már elutasították, az alábbi okokból:

 • Ha az adott család azért nem kapta meg a támogatást, mert az igényléskor még nem laktak az adott ingatlanban legalább 12 hónapja, de a múlt év végén már teljesült ez a feltétel, akkor jogosultak lehetnek az állami pénzre. 
 • Szintén mentőövet nyújthat a változtatás azoknak, akik azért nem kapták meg a támogatást, mert köztartozásuk volt. Amennyiben azóta rendezték, és ezt igazolják, akkor jogosultak lehetnek ők is az igényelt összegre.

Vannak, akik még tavaly év végén benyújtott kérelmük bírálatára várnak

További változás, hogy az otthonfelújítási  támogatásra elektronikusan beadott igénylések elbírálásának határideje egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható. Ennek hátterében az áll, hogy a tavaly év végén lejáró határidő miatt nagyon sokan csak az utolsó napokban nyújtották be a kérelmet, és a támogatások elbírálása sokaknál csúszásban van. 

Már nem igényelhető az otthonfelújítási támogatás

Mint ismeretes, az otthonfelújítási támogatás 2023-ban nem került meghosszabbításra. Azonban az igénylők két speciális köre még benyújthatta a támogatási kérelmet 2023. március 31-ig. Mutatjuk, kikre vonatkozott ez a lehetőség.

Napelemes rendszert telepítők

Akik napkollektort, napelemes rendszert telepítenek otthonukban a támogatás segítségével, de még nem készült el a munkálat, jogosultak voltak arra, hogy 2023. március 31-ig még beadják a támogatás iránti kérelmüket, de csak abban az esetben, ha

 • legkésőbb 2022. július 31-én aláírt vállalkozói szerződéssel rendelkeztek, és
 • 2022. szeptember 30-ig beadták a hálózati csatlakozási igénybejelentést, melyről igazolással rendelkeztek.
férfi létrán tetőcserepet helyez fel, a háztetőn napkollektor

A másik speciális eset a gyermeküket elvesztőkre vonatkozott

Ugyancsak 2023. március 31-ig volt beadható az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem, ha a szülők elvesztették gyermeküket, és a magzat elhalásának, halva születésének, vagy a gyermek halálának bekövetkezése előtt megállapítható volt a támogatásra való jogosultságuk.

Ehhez igazolniuk kellett, hogy a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a 12. hetet betöltő várandósság fennállt vagy a gyermek életben volt.

A cikk további részeiben arról olvashatsz, hogy amíg igényelni lehetett az otthonfelújítási támogatást, azt milyen feltételek mentén lehetett megtenni.

Kik igényelhetik a támogatást, minek kell megfelelni?

 • A támogatást azonos lakóhellyel rendelkező házas- vagy élettársak közösen, együttesen igényelhetik, ha a legalább egy gyermekük van vagy gyermeket várnak. 
 • Az igénylők személye lehet magyar illetve EU állampolgár és Harmadik Országbeli állampolgár is, amennyiben 2019. január 1-én már rendelkezett tartózkodási okmánnyal. 
 • Az ingatlan Magyarországon fekvő, lakás vagy lakóház kell legyen, elfogadható a tanya és nem kizárt a külterületi vagy a zártkerti ingatlan sem. 
 • Fontos, hogy a család összes tagja, legalább egy éve a felújítással érintett ingatlanban éljen. Ez alól kivételt képez, ha az adásvétel vagy az építkezés egy éven belül történt. 
 • A támogatás egy alkalommal vehető igénybe
 • A felújítási munkálatokat számlával kell igazolni, és a leszerződött vállalkozó nem lehet az igénylő/igénylők PTK. szerinti hozzátartozója. 
 • A támogatási kérelmet, nyilatkozatokat értelemszerűen ki kell tölteni és határidőben el kell juttatni a Kincstárhoz elektronikus vagy postai úton. 
 • A nyomtatványok elérhetőek a Magyar Államkincstár oldalán.

Milyen speciális helyzetek lehetnek a támogatás igénylésénél?

Ha minden kritériumnak megfeleltek, ki tudjátok használni a támogatási összeg plafonját. Vannak azonban olyan egyedi esetek, melyeknél kérdés merülhet fel a jogosultságot, feltételeket illetően. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat a MÁK oldaláról, hogy gyors válaszokat adjunk: 

 • GYED, GYES folyósítása alatt is biztosítottnak számít az igénylő, amennyiben a munkaviszonya fennáll. 
 • Ha valakinek nincsen munkahelye, de az egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizeti maga után, az nem minősül TB jogviszonynak, így a támogatásra sem jogosult. 
 • Egyedüli igénylőként a külföldi munkahely nem elfogadható, csak társigénylőként, amennyiben a másik fél megfelel az igénylési feltételeknek. 
 • Beleszámít viszont az egy éves folyamatos biztosítotti időbe, a külföldi munkavégzés, ha az igénylő a kérelem benyújtásának napján már Magyarországon dolgozik. 
 • Részmunkaidős foglalkoztatás is elfogadható. 
 • A számlák gyűjtését el lehet kezdeni még az egy éves lakhatási feltétel lejárta előtt is, az a fontos, hogy a kérelem benyújtásakor teljesüljön a feltétel. 
 • A felújítás történhet több ütemben, de mindenképpen 2021. január 1. utáni vállalkozói szerződés alapján. Viszont a kérelmet nagyon fontos legkésőbb az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani. 
 • Külföldi számla sem az anyagköltségről, sem a munkadíjról nem elfogadható, kivéve, ha a vállalkozó a magyar jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki. 
 • Minden esetben fontos, hogy a számlán külön szerepeljen a munkadíj és az anyagköltség, viszont a felújításhoz szükséges anyagtételeket nem kell részletezni. 
 • Más nevére szóló bankkártyával is lehet fizetni a számlákat, és átutalás esetén sem vizsgálja a Kincstár a fizető fél személyét. 
 • Az ingatlanban tulajdonnal elég, ha csak az egyik fél bír, illetve kiskorú gyermek is rendelkezhet tulajdonrésszel. 
 • Ha a PTK szerinti közeli hozzátartozók között történt az ingatlan tulajdonos váltása, akkor is igényelhető a támogatás. 
 • A gyermek 25. életévének betöltése előtt be kell nyújtani a pályázatot, utána már nincs rá lehetőség. 
 • A lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásánál elszámolt számlák az otthonfelújítási programban is érvényesíthetőek. Kvázi önerőként is tökéletesen felhasználható ez a megtakarítási forma. 
 • Gazdasági épület felújítása is támogatható, amennyiben egy helyrajzi számon van a lakóingatlannal. 
 • A felújított ingatlan bármikor értékesíthető, az új tulajdonos élhet a pályázati lehetőséggel, kivéve, ha az eladó a hozzátartozója. 
 • Tetőtér beépítése nem támogatható. 
 • Már meglévő napelemes rendszer bővítésére felhasználható a támogatás, és új telepítésére is. 
chatsimple