Otthonfelújítási támogatás – miről szólt ez a támogatási forma, és miből finanszírozható most egy felújítás?

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 24 perc

Az otthonteremtési program népszerű eleme volt a lakásfelújítási támogatás. Segítségével maximum három millió forintot igényelhettek azok a családok, akik felújítást végeztek otthonukban. A 2021-ben induló kedvezményt sokan vették igénybe, az igénylők viszonylag  gyors átfutási idővel kapták vissza a korszerűsítési, felújítási költségeik akár 50 százalékát. Az elmúlt időszakban főként az ingatlanok energetikai korszerűsítésének megnövekedett igényével volt magyarázható a támogatás iránti jelentős érdeklődés.

Már nem igényelhető az otthonfelújítási támogatás

Mint ismeretes, az otthonfelújítási támogatás 2023-ban nem került meghosszabbításra, azonban az igénylők két speciális köre még benyújthatta a támogatási kérelmet 2023. március 31-ig. Mutatjuk, kikre vonatkozott ez a lehetőség:

 • Akik napkollektort, napelemes rendszert telepítenek otthonukban a támogatás segítségével, de még nem készült el a munkálat, jogosultak voltak arra, hogy 2023. március 31-ig még beadják a támogatás iránti kérelmüket, de csak abban az esetben, ha legkésőbb 2022. július 31-én aláírt vállalkozói szerződéssel rendelkeztek, és2022. szeptember 30-ig beadták a hálózati csatlakozási igénybejelentést, melyről igazolással rendelkeztek.
 • Ugyancsak 2023. március 31-ig volt beadható az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem, ha a szülők elvesztették gyermeküket, és a magzat elhalásának, halva születésének, vagy a gyermek halálának bekövetkezése előtt megállapítható volt a támogatásra való jogosultságuk. Ehhez igazolniuk kellett, hogy a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a 12. hetet betöltő várandósság fennállt vagy a gyermek életben volt.

Új esélyt kaptak az elutasított igénylők

Az 2023. április 19-én megjelent kormányrendeletben szereplő módosítások azoknak jelenthettek új esélyt, akiknek a kérelmét elutasították, az alábbi okokból:

 • Ha az adott család azért nem kapta meg a támogatást, mert az igényléskor még nem laktak az adott ingatlanban legalább 12 hónapja, de a múlt év végén már teljesült ez a feltétel, akkor ők még beadhatták kérelmüket az állami pénzre. 
 • Akik köztartozás miatt azért nem kapták meg a támogatást Ezt rendezve jogosulttá váltak ők is az igényelt összegre.
Konyhafelújítás kellős közepén.

Ilyen támogatások és hitelek segítségével újíthatod fel otthonodat most

Ha most tervezel korszerűsítést, felújítást az otthonodban, és csak részben van meg rá a szükséges fedezet, akkor érdemes számba venni, hogy milyen lehetőségeid vannak most a finanszírozásra.

Segíthet a Falusi CSOK

A CSOK Plusz elsősorban a családok otthonteremtését célozza, azaz építést, vásárlást, bővítést, így az ingatlanod korszerűsítésre, felújítására nem tudod igénybe venni. Kivétel, ha a lakás úgynevezett preferált kistelepülésen van, mert akkor a falusi CSOK felvehető korszerűsítésre is.

Elfogadható korszerűsítési munkálatok

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a  belső burkolat cseréjét, a  galériaépítést, a  belső elektromos-, vízhálózat cseréjét,
 • a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

Összege vásárlással egybekötve egy gyermekre 1 millió ezer forint, két gyermekre 4 millió forint, három vagy több gyermekre 15 millió forint, amelyből a  támogatási összeg maximum fele költhető vásárlásra, a többi része a felújításra. Ha meglévő ingatlanodat újítanád fel, egy gyermekre 600 ezer forint jár, több gyermek esetén a támogatási összegek felét kaphatod meg erre a célra. Többgyermekeseknek a falusi CSOK mellé is felvehető az államilag támogatott lakáshitel (CSOK hitel) is.

A Falusi CSOK igényléséhez számos feltételnek meg kell felelni, mind az igénylőkre, mind pedig a gyermekekre vonatkozóan, illetve az érintett ingatlanra is szigorú előírások vonatkoznak. A feltételeket részletesen összefoglaltuk alábbi cikkünkben:

Hitelek felújítási, korszerűsítési célra

Mutatjuk azokat a hiteleket, amelyek felújításra, korszerűsítésre is fordíthatóak. Fontos, hogy mindig végezz összehasonlítást, mielőtt hitelt választasz, mert milliós eltérések lehetnek a visszafizetendő összegben.

Természetesen az a legoptimálisabb, ha rendelkezésedre áll a felújításhoz szükséges összeg vagy legalább egy része. Tudatos tervezéssel rövidebb vagy hosszabb idő alatt lehetőségeidhez mérten jelentős megtakarítást érhetsz el. Például lejáró lakástakarékpénztári megtakarításból is fizethető a felújítás. Az állami támogatás időszakához képest ma már sokkal egyszerűbben történik a lakáscélú felhasználás igazolása is.

Otthonfelújítási támogatás 2022

A cikk további részében arról olvashatsz, hogy amíg igényelni lehetett az otthonfelújítási támogatást, azt milyen feltételekkel lehetett megtenni.

Kik igényelhetnek lakásfelújítási támogatást?

A lakásfelújítási  támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe. A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Igénylők lehetnek mindazok, akik magyar állampolgárok vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személyek.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • mindkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

legalább 1 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet. Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony 

Ha az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban álltál, jogviszonyod nem felel meg a jogosultsághoz. Ugyanakkor ha az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeztél, az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott voltál.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, ha a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezel. Ugyanakkor ha az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt tudsz igazolni, akkor az ezt megelőző külföldi jogviszony is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

További jogosultsági feltételek

 • Köztartozásmentesség: Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.
 • Fontos, hogy a család összes tagja, legalább egy éve a felújítással érintett ingatlanban éljen. Ez alól kivételt képez, ha az adásvétel vagy az építkezés egy éven belül történt. 
 • A támogatás egy alkalommal vehető igénybe
 • A leszerződött vállalkozó nem lehet az igénylő/igénylők PTK szerinti hozzátartozója. 

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki

 • a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy.

Milyen ingatlanokra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

A támogatás Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe. A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető.

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkezzenek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás, a tulajdonostársak határozata vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásnál figyelembe vett valamennyi gyermek az érintett ingatlanban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére vagy ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy csak egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást. Kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben eladta. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás ugyanarra az ingatlanra, ha az újabb igénylő a korábbinak nem hozzátartozója.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50 százalékos arányban szerepelhet.

Felújításhoz szükséges eszközök egy asztalon

Milyen munkálatok finanszírozhatóak a támogatásból?

A támogatás a következő  tevékenységekhez igényelhető:

 • a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • j) belső tér felújítása, ideértve:
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • l) kerítés építése,
 • m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • o) térburkolat készítése, cseréje,
 • p) télikert kialakítása,
 • q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül: a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • r) alapozási szerkezet megerősítése,
 • s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint
 • v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

A munkálatok teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított számla fogadható el.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa, annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adómértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan igényelheted a támogatást?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

Kötelezően benyújtandó dokumentumok
 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett  nyilatkozata a megfelelő TB jogviszonyról
 • A kérelem benyújtásához képest 15 napon belül kiállított adóigazolás
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata
Speciálisan benyújtandó dokumentumok
 • A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:várandósgondozási kiskönyv vagy a kezelőorvos által kiállított igazolás a várandósság tényéről 
 • Örökbefogadott gyermek esetén: gyámhatóság határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén: megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata
 • Megváltozott munkaképességű személy esetén: az ezt igazoló dokumentumok másolata
 • Gyámság esetén: amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, gyámhatósági határozat másolata
 • Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén: a mozgáskorlátozottságról szóló igazolás másolata
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén: a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata
 • Szülői lemondó nyilatkozat: Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3 milliós támogatási összeg felére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.
 • Hozzájáruló nyilatkozat: Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez.
 • Kiegészítő tevékenység folytatása esetén: kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata
 • Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén: amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
 • Nem magyar állampolgár esetén: három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata
 • GYOD vagy ápolási díj esetén: ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata
 • Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén: nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása
 • Igénybe vett Falusi CSOK esetén: a felújítással érintett lakásra a korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata.
 • Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén: a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.
Fürdőszoba felújítás után

Hol lehet igényelni a támogatást?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon, a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen a Kormányablaknál nyújtható be.

Hogyan történik lakásfelújítási támogatás bírálata?

A támogatás iránti kérelmeket az Államkincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

A támogatásra való jogosultság megállapítása után az Államkincstár támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítják a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan történik az elvégzett munkák ellenőrzése?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét az Államkincstár legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180 napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Otthonfelújítási kölcsön 2022

Az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását igénybe venni szándékozó személy igényelheti. A kölcsön azokat az igénylőket célozza, akik szeretnék felújítani az otthonukat, és szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, de most nincsen annyi pénzük, hogy belevágjanak a felújításba, mivel a támogatáshoz csak utólag, a felújítás megtörténte és kifizetése után lehet hozzájutni.

A hivatalos nevén lakóingatlan-felújítási hitelcélra nyújtott jelzálogalapú hitelintézeti kölcsön, azaz az otthonfelújítási kölcsön

 • maximum 6 millió forintig vehető igénybe,
 • legfeljebb 10 éves futamidőre
 • 3 százalékos kamattal.

Az otthonfelújítási kölcsönből megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a számlák vagy azok másolatának bemutatásával igazolni kell a hitelt nyújtó bank felé.

Az otthonfelújítási kölcsön folyósítása után tehát már meg tudod csináltatni, és ki tudod fizetni azokat a felújítási munkálatokat, amelyeket elterveztél. Ha a felújítási támogatási kérelem benyújtása után megkapod a támogatást, akkor a Magyar Államkincstár egyenesen a banknak utalja a támogatás összegét, így csökken majd a törlesztőrészleted. A támogatás összegével történő előtörlesztésért a bankok nem számítanak fel előtörlesztési díjat vagy egyéb költséget.

chatsimple