Ha újraházasodtam, igényelhető ismét a Babaváró hitel?

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 5 perc

A Babaváró hitelt alapesetben egy alkalommal igényelhetik az arra jogosult házaspárok. Ha később, a törlesztés időszakában a házasságotok felbomlik, akkor megszűnik a kamattámogatás, a hitel piaci kamatokkal folytatódik tovább, ezáltal emelkedni fog a törlesztőrészlet is. Ráadásul az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni, ha nem született gyermeketek a hitel folyósításától számított 5 évben. Azonban ha a válás után  5 éven belül új házasságot kötsz, és új házastársad megfelel az előírt feltételeknek, akkor részetekre kamatmentesen újraindítható a Babaváró hitel. Összefoglaljuk, hogy működik ez a gyakorlatban.

Mi lesz a Babaváróval válás esetén?

A Babaváró hitel a házasság felbontását követően piaci kamatozásúvá válik és a kamattámogatást is vissza kell fizetnetek. A kamattámogatás visszafizetése szempontjából nem mindegy, hogy 

 • született legalább egy gyermeketek a hitel folyósításától számított 5 éven belül: ebben az esetben a Babaváró hitel piaci kamatozásúvá válik, de az addig igénybe vett kamattámogatás összegét nem kell visszafizetni
 • nem született gyermeketek: a hitel piaci kamatozásúvá válik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni az államnak, egyösszegben, a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül.

Kiszámoltuk korábbi cikkünkben, mennyivel nőhet a törlesztő, ha nem születik gyermeketek:

A Babaváró hitelt a házasság felbontását követően:

 • visszafizethetitek, azaz végtörleszthetitek, ha van megtakarításotok
 • tovább fizethetitek közösen, egyenlő vagy megegyezés szerinti arányban
 • fizetheti egyikőtök tovább.

Erről a válás, vagyonmegosztás során meg kell állapodnotok egymással.

Új házasság régi Babaváró hitellel a gyakorlatban

Ha 5 éven belül megtörténik az újraházasodás, akkor az egyik fél korábbi Babaváró hitelére újra érvényesíthető lesz a kezdeti 5 éves kamatmentesség és gyermek(ek) vállalása után járó kedvezmények is (törlesztés felfüggesztése, első gyermek után futamidő végéig kamatmentesség, további gyermekekre a tartozás 30 százalékának, majd egészének az elengedése), ha a Babaváró hitel feltételeinek új házastársával is megfelelnek. 

Egy nő jegygyűrűt visel. Csak nyaktól derékig látszik, maga előtt a keze.

Ez a jogszabályi “könnyítés” számos élethelyzetben visszaadhatja a Babaváró hitel kamatmentességét és kedvezményeit. Mutatunk néhány gyakori példát:

 1. Válás után a Babaváró hitelt az egyik fél fizeti tovább. Újraházasodik és az új házastárs megfelel az előírt feltételeknek. Számukra a gyermekvállalásra nyitva álló 5 éves határidő alatt a Babaváró hitel újra kamatmentesen fizethető.
 2. A válás során megegyeztek abban, hogy a piaci kamatozásúvá váló Babaváró hitelt közösen törlesztitek, egyenlő arányban. Mindketten újraházasodtok. Ebben az esetben el kell döntenetek, hogy melyikőtök viszi tovább kamattámogatottan a hitelt.
 3. Te is törleszted a Babaváró hitelt és az új házastársad is a korábbi saját Babaváró hitelét. Ilyenkor el kell döntenetek, hogy melyik Babaváró hitelt “viszitek tovább”, mert a születendő közös gyermeketek után járó kedvezményt csak az egyikre tudjátok érvényesíteni.
 4. Ha a korábbi házasságodból született már egy gyermeked, újraházasodás után a születendő gyermekre tekintettel ismét kamatmentessé válik a Babaváró. Az új házastársaddal közös gyermek a Babaváró hitel szempontjából második gyermeknek fog számítani, vagyis az állam elengedi a fennálló tartozás 30 százalékát. Ha 2 gyermeked van az előző házasságodból, akkor az új házastársaddal vállalt új gyermekre már a Babaváró harmadik gyermekre járó kedvezménye vonatkozik, azaz a teljes tartozáselengedés. Mindez csak akkor érvényes, ha az előző házasságodból született gyermek(ek)et az új házastársaddal közös háztartásban, együtt nevelitek.
 5. Ha nem házasodsz újra 5 éven belül, akkor a kölcsönt piaci kamatokkal kell tovább fizetni.

Új házassággal új Babaváró

A fent részletezett élethelyzetekre igaz, hogy újraházasodás esetén nem kerül sor új kölcsönszerződés megkötésére, hanem az előző házasságból “hozott” Babaváró hitel folytatódik tovább az új házastárssal. 

A jogszabály ugyanis kimondja, hogy ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető a Babaváró hitelre.
Két kivételt azonban tesz a jogalkotó:

 • ha korábban már kötöttél szerződést a Babaváró hitelre, de a kölcsönösszeg folyósítására nem került sor,
 • ha váláskor végtörlesztettétek, azaz teljesen visszafizettétek a hitelt, és ezt követően házasodsz újra. Ebben az esetben ugyanis új házastársaddal igényelheted újra a Babaváró hitelt.

Újraházasodás özvegyként Babaváró hitellel

Abban a sajnálatos esetben, ha egyikőtök a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, házasságotok fennállása alatt meghal, a kamattámogatás akkor is megmarad, ha nem született gyermeketek. A halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontját követő 180 napon belül kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet a bankhoz. (Ha mindkét támogatott személy meghal, az örökös jogosult a kamattámogatásra, ha a fenti határidőn belül kéri ezt a banknál.)

Amennyiben a férj halálakor a feleség várandós a közös magzattal, akkor egyedülálló özvegyként ugyanúgy jogosult marad a kamatmentességre és az egyéb kedvezményekre is (pl. törlesztés felfüggesztése).

Ha özvegyként később új házasságot kötsz, és új házastársad megfelel az előírt feltételeknek, akkor közös gyermekeitekre jogosultak lesztek mind a törlesztés szüneteltetésére, mind pedig a gyermekvállalási támogatásra (azaz a többedik gyermek(ek) után járó tartozáselengedésre). Amennyiben új házastársadnak is van már meglévő Babaváró hitele, akkor döntenetek kell arról, hogy melyikre érvényesítitek a kedvezményeket.