Mi lesz a Babaváró hitellel válás, újraházasodás vagy házastárs halála esetén?

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 7 perc

A Babaváró hitel kivételesen kedvező lehetőséget kínál az otthonteremtéshez a fiatal házasok számára Túlzás nélkül mondható, hogy amennyiben a családalapítás szerepel a terveitek közt és nem tudtok olyan elháríthatatlan okról, ami miatt nem születhet közös gyermeketek, akkor ezt a lehetőséget nem szabad kihagynotok. Érdemes ugyanakkor már a hitelfelvétel előtt tisztában lenni azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak a Babaváró hitelt nézve, ha végül mégsem sikerül a házasságotok és a válás mellett döntötök.

Mi lesz a Babaváróval válás esetén?

A Babaváró hitelt alapesetben egy alkalommal igényelhetik az arra jogosult házaspárok. Ha később, a törlesztés időszakában a házasságotok felbomlik, akkor megszűnik a kamattámogatás, a hitel piaci kamatokkal folytatódik tovább, ezáltal emelkedni fog a törlesztőrészlet is. Ráadásul az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni, ha nem született gyermeketek a hitel folyósításától számított 5 évben. Azonban ha a válás után  5 éven belül új házasságot kötsz, és új házastársad megfelel az előírt feltételeknek, akkor részetekre kamatmentesen újraindítható a Babaváró hitel. Összefoglaljuk, hogy működik ez a gyakorlatban.

A Babaváró hitel a házasság felbontását követően piaci kamatozásúvá válik és a kamattámogatást is vissza kell fizetnetek. A kamattámogatás visszafizetése szempontjából nem mindegy, hogy 

 • született legalább egy gyermeketek a hitel folyósításától számított 5 éven belül: ebben az esetben a Babaváró hitel piaci kamatozásúvá válik, de az addig igénybe vett kamattámogatás összegét nem kell visszafizetni
 • nem született gyermeketek: a hitel piaci kamatozásúvá válik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni az államnak, egyösszegben, a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül.

Kiszámoltuk korábbi cikkünkben, mennyivel nőhet a törlesztő, ha nem születik gyermeketek:

A hitel piaci kamatozásúvá válásakor fizetendő ügyleti kamat mértéke az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értéke.

Az állampapír-átlaghozam mértéke az ÁKK Zrt. honlapján érhető el. A közzétett ÁKK átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

A Babaváró hitelt a házasság felbontását követően:

 • visszafizethetitek, azaz végtörleszthetitek, ha van megtakarításotok
 • tovább fizethetitek közösen, egyenlő vagy megegyezés szerinti arányban
 • fizetheti egyikőtök tovább.

Erről a válás, vagyonmegosztás során meg kell állapodnotok egymással.

Új házasság régi Babaváró hitellel a gyakorlatban

Ha 5 éven belül megtörténik az újraházasodás, akkor az egyik fél korábbi Babaváró hitelére újra érvényesíthető lesz a kezdeti 5 éves kamatmentesség és gyermek(ek) vállalása után járó kedvezmények is (törlesztés felfüggesztése, első gyermek után futamidő végéig kamatmentesség, további gyermekekre a tartozás 30 százalékának, majd egészének az elengedése), ha a Babaváró hitel feltételeinek új házastársával is megfelelnek. 

Egy nő jegygyűrűt visel. Csak nyaktól derékig látszik, maga előtt a keze.

Ez a jogszabályi “könnyítés” számos élethelyzetben visszaadhatja a Babaváró hitel kamatmentességét és kedvezményeit. Mutatunk néhány gyakori példát:

 1. Válás után a Babaváró hitelt az egyik fél fizeti tovább. Újraházasodik és az új házastárs megfelel az előírt feltételeknek. Számukra a gyermekvállalásra nyitva álló 5 éves határidő alatt a Babaváró hitel újra kamatmentesen fizethető.
 2. A válás során megegyeztek abban, hogy a piaci kamatozásúvá váló Babaváró hitelt közösen törlesztitek, egyenlő arányban. Mindketten újraházasodtok. Ebben az esetben el kell döntenetek, hogy melyikőtök viszi tovább kamattámogatottan a hitelt.
 3. Te is törleszted a Babaváró hitelt és az új házastársad is a korábbi saját Babaváró hitelét. Ilyenkor el kell döntenetek, hogy melyik Babaváró hitelt “viszitek tovább”, mert a születendő közös gyermeketek után járó kedvezményt csak az egyikre tudjátok érvényesíteni.
 4. Ha a korábbi házasságodból született már egy gyermeked, újraházasodás után a születendő gyermekre tekintettel ismét kamatmentessé válik a Babaváró. Az új házastársaddal közös gyermek a Babaváró hitel szempontjából második gyermeknek fog számítani, vagyis az állam elengedi a fennálló tartozás 30 százalékát. Ha 2 gyermeked van az előző házasságodból, akkor az új házastársaddal vállalt új gyermekre már a Babaváró harmadik gyermekre járó kedvezménye vonatkozik, azaz a teljes tartozáselengedés. Mindez csak akkor érvényes, ha az előző házasságodból született gyermek(ek)et az új házastársaddal közös háztartásban, együtt nevelitek.
 5. Ha nem házasodsz újra 5 éven belül, akkor a kölcsönt piaci kamatokkal kell tovább fizetni.

Új házassággal új Babaváró

A fent részletezett élethelyzetekre igaz, hogy újraházasodás esetén nem kerül sor új kölcsönszerződés megkötésére, hanem az előző házasságból “hozott” Babaváró hitel folytatódik tovább az új házastárssal. 

A jogszabály ugyanis kimondja, hogy ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető a Babaváró hitelre.
Két kivételt azonban tesz a jogalkotó:

 • ha korábban már kötöttél szerződést a Babaváró hitelre, de a kölcsönösszeg folyósítására nem került sor,
 • ha váláskor végtörlesztettétek, azaz teljesen visszafizettétek a hitelt, és ezt követően házasodsz újra. Ebben az esetben ugyanis új házastársaddal igényelheted újra a Babaváró hitelt.

Babaváró hitel házastárs halála esetén

Abban a sajnálatos esetben, ha egyikőtök a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, házasságotok fennállása alatt meghal, a kamattámogatás akkor is megmarad, ha nem született gyermeketek. A halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontját követő 180 napon belül kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet a bankhoz. (Ha mindkét támogatott személy meghal, az örökös jogosult a kamattámogatásra, ha a fenti határidőn belül kéri ezt a banknál.)

Amennyiben a férj halálakor a feleség várandós a közös magzattal, akkor egyedülálló özvegyként ugyanúgy jogosult marad a kamatmentességre és az egyéb kedvezményekre is (pl. törlesztés felfüggesztése).

Újraházasodás özvegyként Babaváró hitellel

Ha özvegyként később új házasságot kötsz, és új házastársad megfelel az előírt feltételeknek, akkor közös gyermekeitekre jogosultak lesztek mind a törlesztés szüneteltetésére, mind pedig a gyermekvállalási támogatásra (azaz a többedik gyermek(ek) után járó tartozáselengedésre). Amennyiben új házastársadnak is van már meglévő Babaváró hitele, akkor döntenetek kell arról, hogy melyikre érvényesítitek a kedvezményeket.

Összegzés

A támogatott személy megváltozott munkaképességűvé válása vagy meghatározott egészségügyi probléma esetén ugyan van mód méltányossági kérelem benyújtására a kamattámogatás megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alóli felmentésre vonatkozóan, de ez nem minden esetben érvényesíthető. Elengedhetetlen tehát, hogy az ingatlanfedezettel nem biztosított babaváró hitel esetén is tisztában legyünk az esetleges negatív következményekkel. 

chatsimple