Minden, amit tudnod kell, ha használt lakást vásárolsz CSOK Plusz-ból

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 16 perc

2024. január elsejétől vehető igénybe a 15-30 és 50 millió forintos CSOK Plusz kamattámogatott hitel, mely új és használt lakás vásárlására, új lakás építésére, valamint meglévő lakás bővítésére ad lehetőséget azoknak a házaspároknak, akik legalább egy új gyermeket vállalnak. 

Az alábbiakban sorra vesszük az összes szabályt és feltételt, amelyet tudni érdemes, ha a CSOK Pluszt használt lakás vásárlására szeretnéd fordítani.

Hogyan használható fel a CSOK Plusz használt lakás vásárlásnál?

A CSOK Plusz használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez igényelhető. Ezért szükséges az adásvételi szerződésben a CSOK Plusz megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.
Amennyiben a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK Plusz igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Egy család új otthonba költözik, apa, anya, kislány, és a feleség várandós.

Mi minősül használt lakásnak CSOK Plusz esetén?

Fontos, hogy a CSOK Plusz olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK Plusszal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

A használt ingatlannal kapcsolatos egyéb feltételek

 • Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK Plusz igénybevételével vásárolt lakásnak alkalmasnak kell lennie a lakhatási igények kielégítésére. Ezt a követelményt a hitelintézet a CSOK Plusz kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. 

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet azt állapítja meg, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, akkor a hitelintézet felé műszaki szakértői szakvéleménnyel igazolhatod a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási alkalmasságot igazoló műszaki szakértői szakvélemény megléte esetén a hitelintézet nem utasíthatja el a CSOK Plusz kérelmed erre hivatkozva.

A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a CSOK Plusz kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható. Ennek feltétele azonban, hogy a CSOK Plusz kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítsa, hogy a lakás változatlanul megfelel az ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell tehát a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást szeretnéd felújítani és az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonodba kerülés előtt megkezded, ügyelned kell fentiek teljesülésére. Ugyanis ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK Plusz kérelmet.

 • Tulajdonszerzés a CSOK Plusszal vásárolt lakásban

A lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Kivétel, ha a kölcsönkérelem benyújtása előtt a kölcsönnél figyelembe vett kiskorú gyermek az elhunyt szülője után ingatlantulajdont szerzett, és a túlélő szülő újabb házasságkötését követően a CSOK Plusz igénybevételével másik lakást vásárol, ahová együtt költöznek.

A lakásban mindkét igénylőnek, vagyis neked és házastársadnak is az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkezned. Nem feltétel azonban az 50-50 százalékos tulajdoni arány. 

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a kizárólagos használati jogod a CSOK Plusszal érintett lakásra vonatkozóan. Ezt használati megállapodással teheted meg.

A CSOK Pluszra való jogosultságot nem érinti, ha az igénylő halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona szerez tulajdont.

Az eladó sem neked, sem pedig házastársadnak nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, akkor  a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhettek tulajdonnal. Valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa nem lehet közeli hozzátartozótok vagy annak élettársa sem.

A CSOK Plusz igénybevételével vásárolt használt lakás alapterülete

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál a veletek közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeketeket figyelembe kell venni.

Használt lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

Használt egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik. Vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított - alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A használt lakás vételárára vonatkozó előírás CSOK Plusz esetén

A lakás vételára nem haladhatja meg 

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 forintot, vagy 
 • családbővülés miatti továbbköltözés esetén a 150 000 000 forintot 

azzal, hogy a vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. 

Nem az első közös lakás megszerzése esetén a vételárnak meg kell haladnia a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában meglévő közös tulajdonú lakásotok – több közös lakás esetén a közös lakóhelyként utoljára bejelentett lakásotok – forgalmi értékét, vagy az azt megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakásotok eladási árát. 

Meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátozás tehát nincsen. A CSOK Pluszra jogosult lehettek akkor is, ha már rendelkeztek lakással. Nem szükséges azt eladni, azonban a meglévő és vásárolandó lakás forgalmi értékére vonatkozó fenti előírást be kell tartani.

Vállalnotok kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítitek. A vételár, - illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet - legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

Ki minősül első közös lakásszerzőnek?

Első közös lakásszerzők azok a házastársak, akik a lakás vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal.

Utca, családi házakkal

Mennyi a CSOK Plusz összege használt lakás vásárlása esetén?

A kölcsön összege nem haladhatja meg 

 • egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a 15 000 000 forintot, 
 • két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén a 30 000 000 forintot,
 • három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az 50 000 000 forintot.

Ha tehát már van egy meglévő gyermeket és még egy gyermeket vállaltok, akkor rátok a két gyermekes CSOK Plusz vonatkozik. Vagyis maximum 30 000 000 forintra lehettek jogosultak az új lakás vételárának kiegyenlítéséhez.

Mekkora összeget enged el az állam a CSOK Plusz hiteltartozásból?

A CSOK Plusz kérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeitek közül a másodikként született vagy örökbefogadott, és minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermek után 

 • gyermekenként 10 000 000 forint összegű 

vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra vagytok jogosultak.

Meddig nyújtható be a CSOK Plusz kérelem használt lakás vásárlása esetén?

A CSOK Plusz kölcsönkérelem használt lakás vásárlása esetén

 • az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

Ha 180 napon belül nem éltek a CSOK Plusz kölcsön igénylésének lehetőségével, akkor arra a határidő lejártát követően már nem tarthattok rá igényt.

A hitelintézet a CSOK Plusz kérelmet használt lakás vásárlása esetén 30 napon belül bírálja el.

Mikortól kell számítani a gyermekvállalásra vonatkozó határidőt használt lakás vásárlása esetén?

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt – amely egy gyermek esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év - használt lakás vásárlása esetén:

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbítható a várandósság fennállása esetén a várandósság végéig. Azt, hogy a várandósság a határidő lejáratát megelőzően már fennállt, orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnotok a hitelintézet felé legkésőbb a vállalási határidő lejártát követő 90. napig.

Két évvel meghosszabbítható a gyermekvállalási határidő örökbefogadás esetén, ha a kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a határidő lejártát követő 90 napon belül bemutatjátok a hitelintézetnek.

CSOK Plusz folyósítása használt lakás vásárlása esetén

A CSOK Plusz kölcsön folyósítása használt lakás vásárlása esetén:

 • a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • a folyósítás akkor kezdhető meg, ha a CSOK Plusz kölcsönön és a kamattámogatással nem érintett hitelintézeti kölcsönön kívül saját erőtöket a lakás vásárlására már felhasználtátok. 

Kötelezettségek CSOK Plusz folyósítását követően

A a CSOK Plusz folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tennik:

 • Neked, házastársadnak és azon gyermekeiteknek, akikre tekintettel a CSOK Plusz folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakni.
 • A CSOK Plusz igénybevételével vásárolt használt lakásra a CSOK Plusz szerződés megkötését követően a kölcsön futamidejének végéig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre – a kölcsönszerződés megkötése időpontjában fennálló kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig. 
 • A tilalom lejáratáig a CSOK Plusszal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.
 • A lakásra lakásbiztosítást kell kötnötök.. 

Életvitelszerű bentlakásra vonatkozó kivételek:

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a lakásban lakik,
 • titeket vagy a gyermeketek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényeltétek, egészségi állapot miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelnek,
 • ha munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodtok,
 • ha kötelesek vagytok a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a lakásban lakik,
 • letöltendő szabadságvesztés büntetését töltitek,
 • a nagykorú gyermeketek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényeltétek, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényeltétek, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

A fentieken kivüli okokból 10 évig lakóhelyet vagy tartózkodási helyet másik lakásban sem ti, sem pedig gyermekeitek nem létesíthetnek.

CSOK Plusszal érintett ingatlan, mint vállalkozás székhelye

Nem minősül a CSOK Plusz szabályok megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylők a CSOK Plusz kölcsönnel érintett 

 • lakást az egyikük vagy közös tulajdonukban álló legfeljebb két gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként bejelentik, feltéve, ha erről a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozatot tettek, vagy 
 • a támogatott személyek a lakást a legalább többségi tulajdonukban álló legfeljebb két gazdasági társaság – a részvénytársaság kivételével – vagy egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként a kölcsön folyósítását követően jelentik be, feltéve, ha erről a székhelybejelentés megtételét megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a hitelintézet felé.

CSOK Plusszal érintett ingatlanhoz tartozó földrészlet, melléképület gazdasági célra való hasznosítása

Nem minősül a CSOK Plusz szabályok megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylők a CSOK Plusz kölcsönnel érintett 

 • lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenységük céljára hasznosítják, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha erről a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozatot tettek

Fenti nyilatkozat esetén használt lakás vásárlásánál az adásvételi szerződésben meg kell osztani a vételárat a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra. A CSOK Plusz összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot.

chatsimple