Babaváró hitel örökbefogadással

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 5 perc

A Babaváró hitel gyermekvállalási feltétele örökbefogadással is teljesíthető. A Babaváró hitelről szóló jogszabály szerint gyakorlatilag nincs különbség a vér szerinti és az örökbefogadással történő gyermekvállalás között a támogatás feltételeit tekintve. Ugyanakkor az örökbefogadás sajátosságaiból fakadóan van néhány speciális szabálya a Babavárónak, ezeket foglaljuk össze cikkünkben.

A Babaváró hitelt a jogszabályi feltételeket teljesítő házaspárok igényelhetik maximum 10 millió forint értékben, kamatmentesen, ha vállalják, hogy a folyósítástól számított öt éven belül legalább egy gyermekük születik (vagy a magzat betölti a 12. hetet), vagy örökbefogadnak (az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé).

Kulcsdátumok örökbefogadásnál

A Babaváró hitel gyermekvállalási feltételének örökbefogadással való teljesítése során a legfontosabbak az alábbi időpontok:

  • mikor született az örökbefogadott gyermek
  • mikor történik az örökbefogadás
  • mikor vettétek fel a Babaváró hitelt

Mikor számít az örökbefogadott gyermek születési dátuma?

A 2021. január 1-én történt jogszabályváltozás előtt csak azon gyermek örökbefogadásával volt teljesíthető a Babaváró hitel gyermekvállalási feltétele, aki 2019. július 1-jén vagy azt követően született. 

A jogszabályváltozás miatt jelenleg már nincs előírás a gyermek születési dátumára vonatkozóan, így bármilyen korú gyermeket örökbe lehet fogadni a Babaváró gyermekvállalási feltételének teljesítéséhez.

Egy kis csecsemő megfogja az anyukája feléje nyújtott ujját.

Az örökbefogadás időpontja kulcsfontosságú a Babaváró hitel szempontjából

Ugyanakkor annak viszont kiemelt jelentősége van, hogy mikor történik az örökbefogadás, mégpedig a Babaváró hitel felvételének időpontjához képest. Ahogyan a vér szerinti gyermek is csak akkor számít a Babaváró hitel szempontjából, ha annak felvétele után születik, az örökbefogadásnál is hasonló a helyzet.

Az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása a Babaváró hitel kérelem benyújtását követően kell, hogy megtörténjen. 

Tehát a Babaváró szempontjából csak az az örökbefogadott gyermek számít, akit a hitelkérelem benyújtását követően fogadtak örökbe.

Az örökbefogadó szülőkre, mint igénylőkre vonatkozó feltételek

A Babaváró hitelt csak házaspárok igényelhetik, és a rájuk vonatkozó feltételekben nincs különbség vér szerinti és örökbefogadó szülők között.

Babaváró hitel igénylése házastárs halála esetén, örökbefogadó szülőként

Ha a kormányhivatal korábban már az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hozott, akkor a túlélő házastárs a kölcsönkérelmet az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően egyedülállóként is benyújthatja. 

A kölcsönkérelem korábbi együttes igénylőkként történő benyújtását követően pedig a kölcsönszerződést  egyedüli támogatott személyként is megkötheti, akár a gyermek örökbefogadását engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően, akár azt követően.

Kamatmentesség és a törlesztés szüneteltetése örökbefogadás esetén

Ha a Babaváró hitel felvétele után a gyermekvállalás teljesül, jogosultak lehettek a kamatmentességre a hitel futamidejének végéig, és kérhetitek a törlesztés szüneteltetését 3 évre. Ha tehát az örökbefogadás a Babaváró hitel felvétele után valósul meg, mind a kamatmentességre, mind pedig a törlesztés szüneteltetésére jogosultak lesztek.

A törlesztés szüneteltetésére irányuló kérelem az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 180 napig nyújtható be.

A Babaváró hitel elengedése örökbefogadás esetén

A Babaváró hitelt speciális gyermekvállalási támogatásnak is nevezik, mert a hitel felvétele után született/örökbefogadott 

  • első gyermek után a futamidő végéig kamatmentessé válik,
  • második gyermek után a fennállló tartozás 30 százalékát elengedi az állam,
  • harmadik gyermek után pedig a teljes fennmaradó tartozás elengedésre kerül.

Az úgynevezett gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 180 napig nyújthatjátok be a Babavárót folyósító hitelintézethez.

Összegzés

A Babaváró hitel szempontjából tehát nem az örökbefogadott gyermek születési dátuma, hanem az örökbefogadás dátuma számít, annak kell a kölcsönkérelem benyújtása utánra esnie. Jogszabály szerint a Babaváró hitel bármelyik feltétele egyformán vonatkozik a vér szerinti és az örökbefogadott gyermekekre, egyedül a dokumentumokban lehet különbség, mivel az örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot is be kell mutatni.

Gyakran ismételt kérdések

Örökbefogadott gyermekre felvehető a CSOK is?

Igen, örökbefogadott gyermek után is igényelhető a családi otthonteremtési kedvezmény, ha minden egyéb feltételnek megfeltek.

Egyedülálló szülőként szeretnék gyermeket örökbe fogadni. Felvehetem a Babaváró hitelt?

Nem, mert a Babaváró hitelt csak házaspárok igényelhetik. 

(Az egyedül örökbe fogadni szándékozóknál egyébként az alkalmassági javaslatot a családpolitikáért felelős miniszternek is jóvá kell hagynia.)

chatsimple