Falusi CSOK egyedülállóknak

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 8 perc

A falusi CSOK egyedülállóként is felvehető, nem feltétele a házasság. Ugyanakkor legalább egy gyermek megléte feltétel. Így a falusi CSOK igénylés lehetősége az egyedülálló szülőknek adott, akik szülői felügyeleti joggal rendelkeznek gyermekük felett. Cikkünkben összefoglaltuk, milyen feltételekkel igényelhetik egyedülálló szülők a falusi csokot.

Ezekben az esetekben lehet egyedülállóként felvenni a falusi csokot

A falusi CSOK rendelet szerint egyedülállónak számítanak a hajadonok, nőtlenek, özvegyek, elváltak, továbbá az özvegy bejegyzett élettárs, elvált bejegyzett élettárs, vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa.

Egyedülálló szülőként akkor igényelheted a falusi csokot, ha a meglévő gyermek(ek) 

 • közös háztartásban él(nek) veled,
 • te rendelkezel felette(ük) felügyeleti joggal, és
 • veled együtt költözik(nek) a támogatással érintett ingatlanba.

Ki számít jogilag egyedülálló szülőnek?

Nem szorul magyarázatra, hogy a hajadonok, nőtlenek, özvegyek és elváltak egyedülállónak számítanak. Ugyanakkor ha még nem váltatok el, de külön éltek, csak attól az időponttól fogtok egyedülállónak számítani, amikor a bíróság a válást határozattal jóváhagyja. Aki örökbefogad egyedülállóként, az is egyedülálló szülőnek számít.

A gyámságod alatt álló gyermekre is jár a támogatás a gyermek szüleinek halála esetén,  ha most is közös háztartásban éltek,  és együtt is költöztök a célingatlanba, illetve már 1 éve fennáll a gyámság.

Anya és lánya költözéskor, dobozokat pakolják ki.

Milyen igazolásokra van szükség egyedülállóként falusi CSOK igénylés esetén?

Elvált szülők a kiskorú gyermek(ek) elhelyezését jogerős bírósági ítélet bemutatásával igazolhatják.

 • kizárólagos szülői felügyelet esetén: csak az a szülő igényelheti a támogatást, aki a kizárólagos felügyeletet gyakorolja - az erről szóló bírósági döntés bemutatásával lehet igazolni
 • közös felügyeleti jog esetén: bírósági döntés bemutatása vagy volt házastárs nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy a gyermek elhelyezése melyik szülőnél valósul meg állandó jelleggel, vagyis ténylegesen kivel él egy háztartásban

Hajadonok, nőtlenek, volt (nem bejegyzett) élettársak esetén bonyolultabb az igazolás kérdése, Hiszen egy kapcsolat megszűnésekor nincsenek olyan bírósági papírok, mint a válás során. A gyermekelhelyezésről ugyanakkor a pénzintézetek nem egységes igazolást várnak el, ez bankonként különböző lehet: 

 • kérhetnek gyámhatósági jegyzőkönyvet a gyermekelhelyezésről,
 • családi pótlék utalásáról szóló igazolást,
 • de van, ahol lakcímkártya (a gyermekkel közös lakcím) bemutatása elegendő, vagy mindezen dokumentumokat egyszerre is bekérhetik a falusi csokra való jogosultság megállapításához.

A falusi CSOK igénylés speciális feltétele egyedülállók esetén

A falusi csokot ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe az egyedülállók is, mint a házasok, ha a gyermekelhelyezést igazolni tudják. Ugyanakkor egy alapvető különbség van az egyedülállók igénylése esetén, mégpedig az, hogy ők csak meglévő gyermekükre (gyermekeikre) tudják igénybe venni a támogatást. Vállalt gyermekre csak házastársak igényelhetnek falusi csokot.

A falusi CSOK összege egyedülállók esetén is ugyanannyi, mint egyéb esetben:

Új egylakásos lakóépület vásárlása, építéseHasznált lakás, ház vásárlás egyidejű bővítéssel és/vagy korszerűsítésselMeglévő használt lakás, ház bővítése - korszerűsítéseMeglévő használt lakás, ház korszerűsítése
1 gyermek1.000.000 Ft1.000.000 Ft600.000 Ft600.000 Ft
2 gyermek4.000.000 Ft4.000.000 Ft2.000.000 Ft2.000.000 Ft
3 vagy több gyermek15.000.000 Ft15.000.000 Ft7.500.000 Ft7.500.000 Ft

A támogatáshoz hasonlóan a kedvezményes kamattámogatott hitelt, azaz a CSOK-hitelt is felvehetik az arra jogosult, legalább 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülők is. Ugyanakkor a CSOK Plusz hitel csak házastársak számára elérhető. A falusi CSOK keretein belül az új lakások ÁFA-visszatérítése és a falusi csokkal vásárolt ingatlanok illetékmentessége is elérhető a gyermekes egyedülállóknak.

A falusi CSOK feltételei 2024-ben

Ahhoz, hogy a támogatást megkaphasd, igénylőként számos feltételnek meg kell felelned egyedülállóként csakúgy, mint házasként. A személyi feltételeken túl különböző elvárások vonatkoznak a gyermek(ek)re is, aki(k)re tekintettel igényled a falusi csokot. Ráadásul a támogatással érintett ingatlannak is szigorú követelményeknek kell megfelelnie.

Az igénylőre vonatkozó személyi feltételek

 • magyar állampolgárság
 • magyarországi lakcím
 • büntetlen előélet 
 • köztartozásmentesség
 • minimális életkor 18 év, felső korhatár nincs
 • igazolható TB jogviszonyod legalább 2 év

Gyermekvállalással kapcsolatos feltételek

Gyermeknek minősül:

 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy már a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg,
 • a gyermek szüleinek halála esetén az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek

A falusi CSOK összegét befolyásoló gyermekszámot egyedülálló igénylő esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele az új lakásba együtt költöző gyermek(ek) száma alapján kell megállapítani.

A falusi csokkal érintett ingatlanra vonatkozó követelmények

A támogatott ingatlannak el kell érnie a gyermekek számától függő elvárt minimum hasznos alapterületet. (Bővítés esetén az ingatlan hasznos alapterülete bővítés után kell, hogy elérje a minimum értéket.)

Hasznos alapterület a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, alábbi helyiségek – az OTÉK2 szerint számított – alapterületének összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkező konyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. Nem vehető figyelembe a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség.

Az ingatlannak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, 
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.
 • Egylakásos lakóépület a tulajdoni formájától függetlenül olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik; vagy ikerház, sorház, láncház, amelyben a támogatott lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.
 • A több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén elfogadható tulajdonszerzésnek, ha az érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, használati megállapodás alapján.

A falusi csokot az általad választott banknál igényelheted. A támogatásra való jogosultságod pozitív elbírálása után folyósítja a pénzintézet az igényelt összeget. A falusi CSOK mellé felvehető kedvezményes kamattámogatott hitel esetében pedig hitelbírálat is történik.

chatsimple