Falusi CSOK tetőtér-beépítésre 2024

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 13 perc

Családi házak tetőterének beépítése a falusi CSOK szempontjából bővítésnek számít, melyre ingatlanvásárlással egybekötve akár 15 millió, meglévő otthonotok bővítése után akár 7,5 millió forintot is kaphattok, ha jogosultak vagytok a falusi csokra. Mutatjuk, milyen szabályai vannak a tetőtér-beépítésnek, ha falusi csok támogatással valósítanátok meg!

Mekkora falusi CSOK támogatás jár a tetőtér-beépítésre?

A jogszabály szerint lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. Meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Ha preferált kistelepülésen használt lakóingatlant vásároltok és azt egyidejűleg bővítitek (akár korszerűsítéssel egybekötve is), akkor a támogatási összegek így alakulnak:

 • egy gyermek után 1 millió forint,
 • két gyermek után 4 millió forint,
 • három vagy több gyermek után 15 millió forint.

Ha a preferált kistelepülésen a meglévő otthonotokat bővítenétek, akkor ezekre a támogatási összegekre lehettek jogosultak:

 • egy gyermekre 600 ezer forint,
 • két gyermekre 2 millió forint,
 • három vagy több gyermekre 7 millió 500 ezer forint.

A falusi CSOK összege bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető és használható fel.  A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a benyújtott, bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. 

Tetőtér beépítés CSOK-kal

Falusi CSOK tetőtér-beépítés feltételei

A falusi csoknak számos jogosultsági feltétele van tetőtér-beépítés esetén is, mind az igénylőkre, mind a támogatással érintett gyermekekre, mind pedig a tetőtérben bővítendő lakóingatlanra vonatkozóan. A feltételekről falusi CSOK oldalunkon kaphatsz részletes tájékoztatást. Az alábbiakban a bővítésre, illetve a tetőtérben bővítendő lakásra vonatkozó lényeges előírásokat foglaljuk össze.

Lakásra vonatkozó feltételek

A falusi CSOK szempontjából a tetőtérben bővítendő lakóingatlannak is a rendelkeznie kell:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel,
 • fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel (vagy ha nincs a településen/településrészen közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik)
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással (vagy ha a településen/településrészen nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kúttal)

Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában az igénylő és a támogatással érintett gyermek(ek) lakóhelyéül kell szolgálnia, és a bővítést követően lakhatási körülményeiknek javulnia kell.

Hasznos alapterületre vonatkozó előírások

Gyermekek számaMinimális hasznos alapterület
- lakás esetén
- egylakásos lakóépület (ház) esetén
1 gyermek40 m370 m3
2 gyermek50 m380 m3
3 vagy több gyermek60 m390 m3

A lakásnak a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést, tetőtér-beépítést követően kell megfelelnie.

Milyen ingatlanok alkalmasak tetőtér-beépítésre?

Fontos hangsúlyozni, hogy a tetőtér-beépítés általában engedélyköteles tevékenység, elvégzéséhez építési engedély kell. Csak olyan megfelelő műszaki állapotú házak tetőterét lehet beépíteni, amelyet a szakértő beépíthetőnek minősít.

A tetőtér-beépítés lehetősége függ a tetőszerkezet formájától, a ház szerkezetétől, illetve  a ház tájolásától és tetőtéri lakás (vagy tetőtéri helyiségek) megközelíthetőségétől is.

A munkálatok megkezdése előtt szükséges:

 • az ingatlan állapotának felmérése,
 • kiviteli terv készítés,
 • építési engedély megszerzése,
 • műszaki vezető és építési napló.

Ha a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírások értelmében sem építési engedélyre, sem egyszerű bejelentésre nincs szükség, a támogatásra való jogosultságnak sem feltétele ilyen engedély vagy bejelentés megléte. Az azokhoz kapcsolódó határidők tekintetében az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen az építési tevékenység megkezdésének, a használatbavételi engedélyen, a használatbavétel tudomásulvételének igazolásán vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványon az építési tevékenység befejezésének tényét kell érteni.

A tetőtér-beépítés speciális szabályai

A falusi CSOK támogatással a tetőtérben történő bővítés esetén az alábbi követelményeknek is meg kell felelni:

 • büntetőjogi felelősséged tudatában kell nyilatkoznotok arról, hogy az építési tevékenységet végző (kivitelező) nem közeli hozzátartozótok vagy élettárs, valamint ha gazdálkodó szervezettel bővíttetitek a tetőteret, abban nem rendelkeztek tulajdonnal;
 • vállalnotok kell, hogy az ingatlan építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatod;
 • vállalnotok kell, hogy azon gyermek(ek)kel, aki(k)re tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a életvitelszerűen a bővített ingatlanban fogtok lakni - ennek érdekében az utolsó részfolyósítást követő 180 napon belül az érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítetek a gyermek(ek)kel együtt;
 • a bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig az állam javára jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre;
 • ha a lakás vásárlását vagy bővítését csak kölcsön igénybevételével tudjátok megvalósítani, a falusi CSOK csak abban az esetben igényelhető, ha a bank az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít benneteket.

Számlákra vonatkozó szabályok

Az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról be kell mutatnotok a saját nevetekre kiállított számlákat, még a a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően.

A bankok csak olyan számlát fogadnak el, amelynek kiállítására a bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

A támogatás folyósítása tetőtér-beépítés esetén

Bővítés esetén a bank a falusi CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül bírálja el.

Tetőtér-beépítéssel megvalósuló bővítés esetén a falusi CSOK folyósítása utólag, a készültségi fokkal arányosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatáson kívül a rendelkezésre álló saját erőtöket már felhasználtátok. A támogatás utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor (nem építésiengedély-köteles bővítés esetén aaz építési tevékenység befejezésekor).

A bank a falusi CSOK folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a benyújtott számlák alapján ellenőrzi.

Hitelek tetőtér-beépítésre

A tetőtér-beépítéssel történő bővítésre igényelhető falusi CSOK támogatás mellé kamattámogatott hitelek is igénybe vehetőek, ha a bankok hitelbírálati feltételeinek is megfeleltek.

A többgyermekesek kamattámogatott kölcsönét (CSOK-hitelt) azok igényelhetik, akiknek legalább 2 gyermekük van (vagy annyit vállalnak). Akedvezményes hitel kamata 3 százalék. A kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére (legfeljebb 25 évre) nyújtja. A kedvezményes CSOK-hitel összege 2 gyermek esetén maximum 10 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 millió forint.

A CSOK Plusz hitel is igényelhető a falusi CSOK mellé. Csak akkor vehetitek igénybe, ha házasok vagytok és a feleség 41 év alatti. Van azonban egy kétéves átmeneti időszak (2024-ben és 2025-ben), amikor azon házaspárok is igényelhetik a támogatást, ahol a feleség a 41. életévét már betöltötte, de igazoltan túl van várandóssága 12. hetén. A házasság mellett a másik fontos alapfeltétel a gyermekvállalás. A CSOK Plusz kamata az állami támogatással együtt nagyon kedvező, legfeljebb 3%. A konstrukció első évében csak a kamatot kell fizetnetek, tőketörlesztés nem történik. A hitel felvétele után született első gyermek után 1 évig szünetel a hitel törlesztése. a hitel felvételét követő második gyermek születése után 10 millió Ft-ot elengednek a hitelből és további 10 millió Ft-ot a harmadik gyermek érkezésekor. A CSOK Plusz hitel a meglévő és vállalt gyermekek számítól függően maximálisan 15-30-50 millió forint lehet.

Ha nem vagytok jogosultak a kamattámogatott hitelre, vagy nem elegendő az összege, akkor piaci kamatozású jelzáloghitellel vagy személyi kölcsönnel is kiegészíthetitek a falusi CSOK támogatást. 

Ugyanakkor a támogatások közül nemcsak a falusi csokban gondolkodhattok, ha a tetőteret szeretnétek beépíteni. A Babaváró hitelt is felhasználhatjátok erre a célra is, ha jogosultak vagytok rá. Így akár 11 millió forint kamatmentes kölcsönhöz juthattok, amely több gyermek vállalásával elengedésre is kerülhet.

Tetőtér-beépítést terveztek? Találjátok meg a legoptimálisabb finanszírozási megoldást tapasztalt hitelszakértőink segítégével!

Gyakran ismételt kérdések

A falusi CSOK igénylés folyamatában akár a jóváhagyás előtt megkezdődhetnek-e a munkálatok?

A falusi CSOK kérelem a lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kamattámogatott kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

Mi a falusi CSOK tetőtér-beépítés menete?

1. Az ingatlan adottságainak felmérése szakember segítségével, hogy alkalmas-e tetőtér-beépítésre.
2. Ha igen, akkor építész segítségével megtervezni a tetőteret az adott település építési szabályzatainak figyelembevételével és a leendő lakók igényeinek megfelelően.
3. A falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok összegyűjtése és a falusi CSOK-kérelem benyújtása.
4. Ha jogosultak vagytok a támogatásra, szerződéskötés a bankban.
5. A támogatás összegének folyósítása.
6. A munkálatok során a bank által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-áról a falusi CSOK támogatás igénylőjének nevére kiállított számlát kell bemutatni a bank részére.

A falusi CSOK támogatás hozzáépítésre is vonatkozik?

Igen. Bár ebben az ismertetőben a tetőtér-beépítésről van szó, a falusi CSOK bővítési céljába az ingatlanhoz való hozzáépítés is beletartozik akkor, ha a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával bővül, és a lakhatási körülmények javulnak.

chatsimple