Külterületi ingatlan hitelezése

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 7 perc

A hitelkérelem elbírálásakor a személyi feltételek mellett a megvásárolandó lakás vagy ház számos paraméterét is megvizsgálja a bank. Amennyiben külterületen van a kiszemelt ingatlan, számolnod kell vele, hogy a legtöbb bank nem fogja megfinanszírozni és többnyire az otthonteremtési támogatásokkal sem számolhatsz. Cikkünkben bemutatjuk a külterületi ingatlanok hitelezési folyamatát és megnézzük, melyek azok a támogatások, amelyek szóba jöhetnek és milyen feltételekkel, ha külterületre költöznél.

Hogyan történik a külterületi ingatlanok hitelezése?

Külterületi termőföld a legtöbb hitelintézetnél nem finanszírozható lakossági jelzáloghitellel, ami azt jelenti, hogy sem hitelcélként, sem fedezetként nem fogadható el.  Mindössze egy pénzintézet finanszíroz meghatározott feltételekkel termőföldet. Ezen belül is kizárólag a szántó, legelő, gyep, rét fogadható el, és csak akkor, ha domináns művelődési ágként vannak feltüntetve.

Ezen felül további feltételeknek kell megfelelni:

  • legalább 1 (egy) hektárt elérő ingatlan legyen a tulajdoni lapon látható összes terület alapján, 
  • ne legyen rajta telepítmény (a termőföld hasznosítását segítő és a termőföld értékét, illetve hasznait növelő – beruházás útján megvalósuló – agrotechnikai létesítmény (haszonnövénytelep, támrendszer stb. együtt), valamint az erdő esetén - a védett vagy védelemre tervezett erdő kivételével – a faállomány),
  • a forgalmi értékre vonatkozó szabályt birtoktestenként kell vizsgálni.

Az önálló helyrajzi számon lévő termőföld forgalmi értékének el kell érni legalább a 4 millió forintot.

Mezőn egy ház

Hogyan történik a gazdasági épület hitelezése?

Gazdasági épületként nyilvántartott ingatlan szintén nem finanszírozható a legtöbb banknál. Csupán egy bank hitelezi meg egyedi elbírálás alapján a gazdasági épületként nyilvántartott ingatlant, de csak abban az esetben, ha az ingatlanon lakóház található.

Amennyiben az ingatlan külterületen vagy kisebb, kevésbé preferált településen helyezkedik el, előfordulhat, hogy a vételi árnál alacsonyabb forgalmi, illetve hitelbiztosítéki értéket fog megállapítani az értékbecslő.  

Nagyon fontos többek között az is, hogy mi szerepel a térképmásolaton, vagyis a vásárolandó lakóház és az esetleges melléképületek mind jogilag rendezettek legyenek. Hiába van egy meghirdetett értéke a kiszemelt ingatlannak, ha a tulajdonosok nem engedélyeztettek egy bővítést, vagy egy melléképületet. Az ingatlannak ezen részei ugyanis nem számítanak majd bele a fedezet értékébe.

A hitelezési folyamat a külterületi ingatlanoknál is hasonlóképpen zajlik, mint a belterületi ingatlanok esetében. A bank vizsgálja a hitelképességed, ami érinti a jövedelmed és a fennálló tartozásaid is. Értékbecslő segítségével meghatározza azt is, hogy a célingatlan milyen értéket képvisel. 

Nagyon figyelni kell azonban arra, hogy az adásvételben milyen határidőket vállalsz. Ugyanis a művelési ág alól ki nem vont területekre vonatkozik a Földforgalmi törvény. Ez esetben az adásvételi szerződés aláírását követően az adott ingatlant ki kell függeszteni a helyi önkormányzatnál 60 napra. Amikor ez letelt, a helyi földbizottság és a megyei földhivatal jóváhagyása is szükséges, mely a tapasztalatok alapján még legalább 2 hónap. Csak az engedélyezés után indulhat el a kölcsönkérelmi folyamat. Mire tehát ténylegesen tulajdonos leszel nagyságrendileg 6 hónap telik el. Fontos, hogy ezalatt a kölcsönkérelem elbírálását meghatározó személyi feltételeid ne változzanak.

Milyen támogatásokra lehetsz jogosult, ha külterületi ingatlant vásárolsz, vagy külterületen építkezel?

A külterületen elhelyezkedő ingatlanok ára jóval kedvezőbb, ugyanakkor csak bizonyos támogatások és meghatározott feltételekkel vehetőek igénybe egy ilyen ingatlan vásárlásakor.

A következőkben azt vesszük sorra, hogy mikkel számolhatsz.

Babaváró hitel

A Babaváró kölcsön szabad felhasználású, tehát a maximum 11 millió forintos kamattámogatott hitel jó megoldás lehet a finanszírozásra, amennyiben megfeleltek a jogosultsági feltételeknek. A bank nem vizsgálja, hogy mire költitek, így külterületi ingatlant, akár a gazdasági épületet is vásárolhattok belőle.

Falusi CSOK

A preferált kistelepüléseken elérhető családi otthonteremtési támogatásnak már szigorúbbak a feltételei.

A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, meglévő lakóingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére, valamint új, egylakásos lakóépület építésére vagy vásárlására használható fel.

A rendelet pontosan meghatározza, hogy a külterületen lévő ingatlannak milyen paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a falusi CSOK-ot igénybe lehessen rá venni:

  • valamelyik preferált kistelepülés külterületén kell elhelyezkednie,
  • az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel kell szerepelnie,
  • rendelkeznie kell 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel. Kritérium emellett a közműves villamos energia szolgáltatás, az egyedi fűtési mód, a közműves szennyvízelvezetés, a közműves ivóvíz-szolgáltatás, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kútnak kell lennie.

Ha az igénylő korszerűsítésre is igényli a támogatást, akkor a lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában a fenti feltételek közül elegendő az alábbit teljesítenie:

  • rendelkeznie kell 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel 

Ezzel egyidejűleg a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően a további, közművesítettségre vonatkozó feltételeknek eleget fog tenni.

Új ingatlan építése vagy vásárlása is finanszírozható falusi CSOK-ból tanya vagy birtokközpont megnevezésű ingatlanon, de kizárólag egylakásos lakóépület építése vagy vásárlása esetén.

Az értékbecslés alapján a lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. A bank ezt helyszíni szemle keretében szemrevételezéssel vizsgálja.

CSOK hitel

A legfeljebb 3 százalékos kamattámogatott CSOK hitel továbbra is igényelhető a falusi CSOK támogatás mellé. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy tanya, birtokközpont a hitel célja ugyan lehet, de fedezete még abban az esetben sem, ha ténylegesen lakóépület található az ingatlanon.

Ha a külterületi telken szeretnétek építkezni, akkor tisztában kell lennetek azzal, hogy az egylakásos lakóépület bekerülési költsége csak akkor finanszírozható falusi CSOK-kal, ha a külterületi ingatlan megnevezése tanya vagy birtokközpont, de a falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitel fedezete ez esetben sem lehet az ingatlan.

CSOK Plusz hitel

 A CSOK Plusz hitel célja kizárólag Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület lehet, tehát külterületi ingatlan - gazdasági épület, gyümölcsös, tároló, tanya, birtokközpont, stb. - finanszírozására a CSOK Plusz keretében abban az esetben sincs lehetőség, ha az ingatlanon a valóságban lakóépület található, kivéve, ha ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezése is lakóház.

chatsimple