CSOK Plusz és falusi CSOK 1 gyerekre

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 19 perc

Az otthonteremtési támogatásokra olyan családok is jogosultak, akiknek egy gyermekük van és nem is szeretnének többet, vagy egyelőre gyermektelenek és egyet vállalnak. Náluk magasabb összegekkel számolhatnak azok a házaspárok, akik már meglévő gyermek(eik) mellé szeretnének még egyet. Mutatjuk, hogy milyen összegű CSOK Plusz hitelre és falusi CSOK támogatásra jogosultak idén az egygyermekesek és (még) egy gyermeket vállalók.

Így lehet a támogatásokkal egy gyermekre számolni

2024-es összefoglalónkban már sorra vettük, milyen otthonteremtési támogatásokat, adókedvezményeket, gyermek után járó rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokat igényelhettek 1 gyermek után. 

 Az alábbi táblázatokban kifejezetten a CSOK Plusz és a falusi CSOK 1 gyermekre vonatkozó elérhetőségét mutatjuk be, figyelembe véve számos élethelyzetet.

Elérhető-e számotokra a CSOK Plusz?
házasok vagytok, 1 gyermeketek van és nem szeretnétek többet vállalninem
házasok vagytok, 1 gyermeketek van és még vállalnátok (egyet vagy többet)igen
házasok vagytok, nincs gyermeketek, de szeretnétek egyet vagy többet is vállalniigen
házasok vagytok és örökbefogadást terveztek (akár már van vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeketek, akár nincs)igen
házasok vagytok, nincs gyermeketek és nem is szeretnétek vállalni egyet semnem
nem vagytok házasok és van(nak) gyermeke(i)tek vagy terveztek gyermeketnem
nem vagytok házasok és nem terveztek gyermeketnem
Elérhető számotokra a Falusi CSOK?
preferált kistelepülésen éltek vagy oda költöznétek, házasok vagytok és van már egy vagy több gyermeketek, és vállanátok még gyermeketigen
preferált kistelepülésen éltek vagy oda költöznétek, házasok vagytok és van már egy vagy több gyermeketek, nem szeretnétek többetigen
preferált kistelepülésen éltek vagy oda költöznétek, nem vagy házas/ egyedülálló vagy, és van már egy vagy több gyermekedigen
preferált kistelepülésen éltek vagy oda költöznétek, nem vagy házas/ egyedülálló vagy, és van már egy vagy több gyermeked, de vállalnál még gyermeketcsak a meglévő gyermek(ek)re igényelhető
nem preferált kistelepülésen éltek vagy nem olyan településre költöznéteknem (függetlenül a meglévő vagy vállalt gyermekek számától)

Természetesen a CSOK Plusz és a falusi CSOK igényléséhez a területi, családi állapotra és gyermekre/gyermekvállalásra vonatkozó feltételeken túl a további jogszabályi elvárásoknak is meg kell felelnetek. 

Fiatal pár gyermeket vár.

CSOK Plusz 1 gyerekre

A CSOK Plusz egy állami kamattámogatott hitelkonstrukció, maximum 3 százalékos kamattal, 10-25 év futamidővel, további kedvezményekkel:

 • törlesztés szüneteltetésének lehetősége a hitelszerződés megkötésétől számított első gyermek megszületése után
 • gyermekvállalási támogatás, ami a (szerződéskötéstől számított) másodikként született vagy örökbefogadott, és minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermek után gyermekenként 10.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást jelent, melyet a CSOK Plusz hitel törlesztésére lehet felhasználni (elengedésre kerül az összeg a fennálló tőketartozásból)

A CSOK Plusz hitel Magyarország területén lévő lakás építéséhez, vásárlásához, vásárlással egybekötött bővítéséhez, és meglévő lakás bővítéséhez vehető igénybe.

Ha a hitelt felvevő házaspár nem teljesíti a CSOK Plusz hitelszerződésben vállalt feltételeket, akkor a kamattámogatás megszűnik, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni, alapesetben a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének megfelelő büntetőkamattal. Ez azt jelenti, hogy a kamattámogatás visszafizetése után a hitel törlesztését tovább kell folytatnotok, csak kamattámogatás nélküli ügyleti kamattal, tehát jóval magasabb összegű havi részletekben.

A CSOK Pluszra csak azok a házaspárok jogosultak, akik legalább egy gyermeket vállalnak.

A CSOK Plusz összegei 1 gyermek esetén 

Kizárólag gyermekvállalással az alábbi hitelösszegek érhetőek el, a meglévő és vállalt gyermekszám függvényében (a gyermekvállalás örökbefogadással is teljesíthető):

Maximális hitelösszegJogosultság tartozáselengedésre?
1 gyermeket vállaló, még gyermektelen házaspár15 millió Ftnem
Egygyermekes házaspár, 1 gyermek vállalásával30 millió Ftnem
Egygyermekes házaspár, 2 gyermek vállalásával50 millió Ftigen, 10 millió forint elengedésre kerül a 2. vállalt gyermek megszületése után (aki a család 3. gyermeke lesz)

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. Gyakori élethelyzet ugyanakkor a mozaikcsalád is, ahol a házasfelek korábbi kapcsolatából született gyermek(ek) és közös gyermek(ek) is van(nak), vagy közös gyermekvállalásra készülnek. A témával részletesen külön cikkben foglalkozunk:

A CSOK Plusz legfontosabb igénylési feltételei

A gyermekvállalásra és gyermekekre vonatkozó feltételek mellett az igénylőkre és a kamattámogatott hitellel érintett ingatlannak is számos jogszabályi követelménye van.

Az igénylőkre vonatkozó legfontosabb feltételek

 • magyar állampolgárság (vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakoroló személy, vagy harmadik országbeli állampolgár bevándorolt/ letelepedett jogállással, vagy hontalan, vagy nem magyar állampolgár Magyarország területén bejelentett lakóhellyel)
 • büntetlen előélet
 • köztartozásmentesség (5.000 Ft-ot meghaladóan)
 • legalább 2 éves, folyamatos TB-jogviszony (legalább az igénylő házaspár egyik tagjának), amelybe a közfoglalkoztatotti jogviszony nem számít bele
 • hitelképesség
 • házasság
 • a feleség életkora 41 év alatti (2024-ben és 2025-ben még azok a házaspárok is igényelni tudják a támogatást, ahol a feleség a 41. életévét már betöltötte, de igazoltan túl van várandóssága 12. hetén)

Az ingatlanra vonatkozó alapkövetelmények

Alapterület

Lakás hasznos alapterületének el kell érnie 1 gyermek esetén a 40 négyzetmétert, egylakásos lakóépület (ház) esetén pedig a 70 négyzetmétert. (Két vagy három gyermek esetén ezek a négyzetméterszámok gyermekenként 10 négyzetméterrel nőnek.)

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylőkkel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni (azon gyermekeket is, akik után  vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy kölcsönt már igénybe vettek).

Bővítésre igényelt kölcsön esetén, a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerint számított – hasznos alapterületének összege:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Ingatlan értéke

Vásárlásnál a lakás vételára vagy építésnél, bővítésnél bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot, további esetekben a 150 millió forintot.

A vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől.

Nem első közös lakás esetén a lakás értékének meg kell haladnia a másik, a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában meglévő közös tulajdonú lakásotok – több közös lakás esetén a közös lakóhelyetekként utoljára bejelentett lakás – forgalmi értékét, vagy az azt megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakásotok eladási árát (az igénylőkre eső tulajdoni hányadra nézve). Nem kell tehát eladni a közös lakást ahhoz, hogy CSOK Plusszal lehessen vásárolni másikat, de mindenképp nagyobb értékűbe kell továbbköltözni. Ha a korábbi közös lakás mégis eladásra kerül, 2 évig szintén csak drágábbat lehet venni a CSOK Plusz igénybevételével.

Első közös lakásszerzőknek számítanak azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.

Bentlakási kötelezettség

Vállalnotok kell, hogy azon gyermeketekkek/gyermekeitekkel együtt, aki(k)re tekintettel a kölcsön folyósításra került, a folyósítástól, építés vagy bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen bent fogtok lakni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszűnésének, ha az alábbi okok miatt létesítetek a kölcsönnel érintett lakástól eltérő lakásban tartózkodási helyet:

 • ha a gyermek tanulmányai folytatása miatt nem a támogatott ingatlanban él, hanem például más településen kollégiumba vagy albérletbe költözik tanulmányai idejére
 • ha valamelyik családtagot tartósan egészségügyi intézményben kezelik
 • ha valamelyik (vagy mindkét) szülő más településen vállal munkát és emiatt odaköltözik a család, legfeljebb 5 évig lakhattok máshol, mint a támogatott ingatlan
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni
 • ha valamelyik családtag közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen máshol lakik
 • ha valamelyik családtag letöltendő szabadságvesztését tölti
 • ha a támogatással érintett nagykorú gyermek elköltözik, vagy kiskorú gyermek a nagykorúvá válását követően elköltözik (ez esetben állandó lakóhelyet is létesíthet máshol)
 • ha visszafizetitek a csokot, a bentlakási kötelezettség is megszűnik

A felsoroltakon kívüli más okból a bentlakási kötelezettség fennállása alatt lakóhely vagy tartózkodási hely máshol nem létesíthető.

A CSOK Plusz feltételeiről, igényléséről és a kamattámogatás visszafizetésének szabályairól CSOK Plusz oldalunkon tájékozódhattok részletesen.

Falusi CSOK 1 gyerekre

A falusi CSOK Magyarország területén preferált kistelepülésen vagy bármely település külterületén, külterületi lakásnak minősülő lakóingatlanra igényelhető (külterületi lakásnak a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan minősül): 

 • használt lakás vásárlására és egyidejű bővítésére, illetve korszerűsítésére, 
 • meglévő használt lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére, 
 • új egylakásos lakóépület (ház) vásárlására vagy építésére. 

A támogatás vissza nem térítendő.

Igényléséhez nem szükséges újabb gyermeket vállalni, de amennyiben vállaltok, úgy az előre vállalt gyermek(ek)re is felvehetitek a csokot. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermekre 8 év, 3 gyermekre 10 év. A falusi CSOK azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel még nem részesültetek családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető gyermekenként 1 millió forint, amely csak lakáscélú hitelintézeti kölcsön törlesztésére fordítható.

A falusi CSOK összegei 1 gyerekre

A falusi CSOK esetében nincsenek megkülönböztetve a vállalt és a meglévő gyermekek, adott gyermekszámra lehet igényelni a támogatást. Egyedülállók, élettársak csak meglévő gyermekre igényelhetik, vállalt gyermek után csak házaspárok, amelyeknél a feleség 41 év alatti. 

A falusi CSOK támogatás összege 1 gyermekre:

 • használt lakás vásárlására és egyidejű és bővítésére, illetve korszerűsítésére - 1 millió Ft
 • meglévő használt lakás bővítésére - 600 ezer Ft
 • meglévő használt lakás bővítésére, illetve korszerűsítésre - 600 ezer Ft
 • új egylakásos lakóépület (ház) vásárlására vagy építésére - 1 millió Ft

Használt lakás vásárlása és bővítése, korszerűsítése esetén a vásárlásra fordítandó összeg nem haladhatja meg a támogatás 50 százalékát.

A falusi CSOK alapvető feltételei

Igénylőként meg kell felelnetek a jogszabályi feltételeknek, de nemcsak nektek és a támogatásra jogosító gyermek(ek)nek, hanem a falusi csokkal érintett ingatlannak is.

Igénylőkre vonatkozó alapfeltételek

 • magyar állampolgárság
 • magyarországi lakcím
 • büntetlen előélet
 • köztartozásmentesség
 • családi állapot: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, élettársi kapcsolatban élő (vállalt gyermekre csak házasok igényelhetik)
 • minimális életkor 18 év, felső korhatár csak vállalt gyermekre történő igénylésnél a feleségnél 41 év
 • igazolható TB jogviszony legalább 2 év
 • igénylőként nem lehettek az ingatlan eladójának vagy az építési tevékenységet végzőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa
 • vásárlás esetén vállalnotok kell, hogy a vételár legfeljebb 10 százalékát fizeted készpénzben, a többit utalással
 • legalább 10 évig – vagy a gyermek nagykorúvá válásáig – a támogatással érintett ingatlanban kell laknotok, ezt lakcímkártyával kell igazolni

Gyermekre vonatkozó alapfeltételek

Gyermeknek minősül:

 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy már a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül
 • a gyermek szüleinek halála esetén az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek

A CSOK összegét befolyásoló gyermekszám a következők szerint állapítható meg:

 • egyedülálló igénylő esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele az új lakásba együtt költöző gyermek
 • házastársak esetén a velük közös háztartásban élő, velük az új lakásba együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekei együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a közösen vállalt gyermekek együttesen,
 • élettársak esetén:
 • az élettársak a velük közös háztartásban élő, közös gyermekeik után, együttesen,
 • az élettársak az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után, együttesen,
 • az élettársak a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után, együttesen,
 • az élettársak, a velük közös háztartatásban élő nem közös gyermekei után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre,
 • az élettársak, a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját és közös gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre.

A támogatással érintett ingatlanra vonatkozó fontos elvárások

Alapterület

A falusi csokhoz elvárt alapterület 1 gyermek esetén lakásnál 40 négyzetméter, háznál 70 négyzetméter az elvárás.

A falusi CSOK feltételeinek megfelelő lakás

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek
  hiányában legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel,
 • fürdőhelyiséggel és WC-vel
 • közműves villamosenergia-szolgáltatással
 • egyedi fűtési móddal
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

A falusi CSOK feltételeiről és igényléséről falusi CSOK oldalunkon tájékozódhatsz bővebben.

CSOK hitel 1 gyermekre

A többgyermekesek otthonteremtési kamattámogatása (CSOK hitel) csak 2 vagy több gyermek után vehető igénybe a falusi CSOK mellé, így aki az 1 gyermekes falusi csokot igényli, az nem jogosult a kamattámogatott hitelre.

Falusi CSOK és CSOK Plusz együttes igénylése

A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás mellé azok számára is igényelhető a CSOK Plusz, akik egy gyermeket terveznek. Viszont a CSOK Pluszhoz mindenképpen szükséges a gyermekvállalás. Nézzük, hogyan alakul a két támogatás együttes igénylése az egygyermekeseknek:

Meglévő gyermekVállalt gyermek
Falusi CSOK támogatás max. összege
CSOK Plusz hitel max. összegeElengedés a CSOK Plusz hitelből
00nem érhető elnem érhető el-
011 millió Ft15 millió Ftnincs
101 millió Ftnem érhető el-
114 millió Ft30 millió Ftnincs
1215 millió Ft50 millió Ftigen

Összegzés

A falusi CSOK és a CSOK Plusz tehát egygyermekes igénylők számára is elérhető, ugyanakkor lényeges különbség köztük, hogy míg a falusi csok meglévő gyermekre is igényelhető, addig a CSOK Pluszhoz (új) gyermeket kell vállalni. Alapvető eltérés még a két támogatástípus között, hogy a falusi CSOK vissza nem térítendő, azaz közvetlen támogatást jelent, a CSOK Plusz pedig egy olyan lakáshitel, melyhez az állam kamattámogatást nyújt, vagyis az igénylők nagyon kedvező kamattal vehetnek fel akár 50 millió forintos hitelösszeget is.Ha jogosultak vagytok rá, érdemes kihasználni a Babaváró hitelt is, amelyhez szintén gyermeket kell vállalni és elérhető akkor is, ha egy gyermeket szeretnétek.

Az otthonteremtési támogatások rendszere bonyolult és nagyon sok élethelyzet elképzelhető, ezért a legtanácsosabb egy tapasztalt szakértő díjmentes segítségét kérni a személyre szabott  kalkulációhoz és az igényléshez egyaránt.

chatsimple