Ennyi a 2 gyermekes falusi CSOK és CSOK Plusz használt lakásra

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 17 perc

Az otthonteremtési támogatások kedvezőbbek a többgyermekes családok számára, mivel az állam a gyermekvállalási kedv növelését is célozza ezekkel a támogatásokkal. A jelenlegi lehetőségek igénybevétele során nem mindegy azonban, hogy a gyermekek már megszülettek vagy még nem.  Ebben a cikkben azt foglaljuk össze, hogy egy kétgyermekes család mennyi falusi CSOK támogatással és CSOK Plusz hitellel számolhat, ha használt lakásra szeretnék fordítani a támogatást és a kamattámogatott hitelt.

CSOK Plusz két gyermekre, használt lakás esetén

A CSOK Plusz egy kamattámogatott hitelkonstrukció, legfeljebb 3 százalékos kamattal, 10-25 év futamidővel. 

A CSOK Plusz program a kedvezményes hitellehetőségen felül további kedvezményeket is tartalmaz:

 • A hitel felvétele után 1 évig csak a kamatokat kell fizetni, a tőkét nem.
 • Törlesztés szüneteltethető a hitelszerződés megkötésétől számított első gyermek megszületése után.
 • Gyermekvállalási támogatás, ami a (szerződéskötéstől számított) másodikként született vagy örökbefogadott, és ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermek után gyermekenként 10 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást jelent, melyet a CSOK Plusz hitel törlesztésére lehet felhasználni (azaz elengedésre kerül az összeg a fennálló tőketartozásból). 

Milyen célokra vehető fel a CSOK Plusz?

A CSOK Plusz hitelt használt lakásra a jogszabály szerint Magyarország területén lévő lakás vásárlására, vásárlással egybekötött bővítésére és meglévő lakás bővítésére lehet felhasználni. Ugyanakkor az elérhető hitelösszeg szempontjából nincs különbség a használt és az új lakás között, így új lakás építésére, vásárlására is fordítható a CSOK Plusz.

Milyen élethelyzetekben mennyi CSOK Plusz hitel igényelhető 2 gyermekre?

A CSOK Plusz hitel felvehető összege a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától függ. Ugyanakkor legalább egy gyermeket vállalni kell az igényléshez. A kétgyermekes CSOK Plusz hitel összege maximum 30 millió forint, melyet két vállalt, vagy egy meglévő  és egy vállalt gyermekkel is “teljesíteni lehet”. Ha már két meglévő mellé vállaltok még egy gyermeket, akkor a felvehető hitel összege 50 millió forint is lehet. 

Tartozáselengedés ugyanakkor csak annak a családnak jár, ahol a CSOK Plusz hitel felvétele után még legalább két gyermek érkezik.

Lássuk a leggyakoribb kétgyermekes élethelyzeteket a CSOK Plusz igényelhetőségének szempontjából!

Elérhető-e számotokra  CSOK Plusz hitel, ha igen, mekkora összegben?Tartozáselengedéssel tervezhettek-e?
házasok vagytok és van két gyermeketek, nem vállaltok több gyermeketnem-
még gyermektelen házaspár vagytok, és két gyermeket szeretnétek vállalni igen, max. 30 millió forint10 millió forint elengedés a második gyermeketek megszületése után
házasok vagytok, már van egy gyermeketek és még egy gyermeket vállalnátokigen, max. 30 millió forintnem
házasok vagytok, egy gyermeketek van, és még két gyermeket szeretnétek vállalniigen, max. 50 millió forint10 millió forint elengedés a harmadik gyermeketek megszületése után
házasok vagytok, két gyermeketek van, és még egy gyermeket szeretnétek vállalniigen, max. 50 millió forintnem
házasok vagytok, de mozaikcsaládban éltek, azaz van már gyermeke(i) valamelyik vagy mindkét félnek, de szeretnétek közös gyermeke(ke)t is igen, a nem közös gyermekek is beleszámíthatnak a gyermekszámba, ennek feltételeit és összegeit a mozaikcsaládokról szóló cikkünkben foglaltuk összelegalább 2 gyermek vállalása esetén 10 millió forint elengedés, a második vállalt gyermek születése után
házasok vagytok, nincs gyermeketek és két gyermeket terveztek örökbefogadni igen, max. 30 millió forint10 millió forint elengedés a másodikként örökbefogadott gyermek után
házasok vagytok, már egy gyermeketek van és még egyet terveztek örökbefogadniigen, max. 30 millió forintnem
nem vagytok házasok, van két gyermeketek, és még vállalnátok is gyermeketnem-
nem vagytok házasok, nincs gyermeketek, és két gyermeket szeretnétek vállalninem-
egyedülálló vagy, van már két gyermekednem-

Milyen feltételeknek kell megfelelni a CSOK Plusz igényléséhez?

A CSOK Pluszra szigorú jogszabályi feltételek vonatkoznak, mind az igénylő házaspárra, mind a kamattámogatásra jogosító gyermekekre, mind pedig az ingatlancélra vonatkozóan. 

Mutatjuk a legfontosabbakat!

Igénylőkre vonatkozó feltételek

 • házasság
 • a feleség 41 év alatti (2024-ben és 2025-ben akkor is igényelhető, ha már betöltötte a 41-et, de igazoltan túl van a várandóssága 12. hetén.)
 • hitelképesség
 • magyar állampolgárság (vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló személy, vagy harmadik országbeli állampolgár bevándorolt/ letelepedett jogállással, vagy hontalan, vagy nem magyar állampolgár Magyarország területén bejelentett lakóhellyel)
 • büntetlen előélet
 • köztartozásmentesség (5 ezer forint feletti köztartozás kizáró ok)
 • legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony, legalább az egyik házasfélnek

Gyermekvállalásra és meglévő gyermekre vonatkozó szabályok

 • Gyermeknek számít az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül. Gyermeknek számít a magzat is a várandósság betöltött 12. hetét követően.
 • A házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év.
 • A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személyek által örökbefogadott gyermek is.
 • Meglévő gyermeknek csak a már megszületett gyermek számít. Ha a házaspár úgy igényli a CSOK Pluszt, hogy a feleség épp várandós, a magzat a megszületéséig vállalt gyermeknek számít. Ha a magzat a a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal vagy halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.
 • A kamattámogatott CSOK Plusz hitel csak a meglévő gyermekekre, gyermekvállalás nélkül nem vehető igénybe. Viszont a maximálisan felvehető hitelösszeg meghatározásánál számítanak a már meglévő gyermekek is.

A CSOK Plusszal érintett ingatlanra vonatkozó követelmények

 • A lakás hasznos alapterületének el kell érnie egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert. Egylakásos lakóépület esetében ennél 30 négyzetméterrel nagyobb hasznos alapterület mértéket kell figyelembe venni, azaz gyermekszámtól függő  70-80-90 négyzetmétert.
 • Lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként nyilvántartott ingatlan, valamint tanyaként, vagy birtokközpontként nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:
  a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
  b) közműves villamosenergia-szolgáltatással,
  c) egyedi fűtési móddal,
  d) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik, és
  e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.
 • Vásárlásnál a lakás vételára vagy építésnél, bővítésnél bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot. Nem első közös lakás esetén a 150 millió forintot.
 • Első közös lakásszerzőknek számítanak azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.
 • Nem első közös lakás esetén a lakás értékének meg kell haladnia az igénylők másik, a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában meglévő közös tulajdonú lakása – több közös lakás esetén a közös lakóhelyükként utoljára bejelentett lakása – forgalmi értékét, vagy az azt megelőző 2 éven belül utoljára eladott közös tulajdonú lakása eladási árát (az igénylőkre eső tulajdoni hányadra nézve). 
 • Ha a korábbi közös lakás eladásra kerül, 2 évig szintén csak drágábbat lehet venni a CSOK Plusz igénybevételével.
 • Lakás vásárlása esetén annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől.
 • A CSOK Plusz hitellel érintett lakásban  kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. 
 • A lakásban mindkettőtöknek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Vállalnotok kell, hogy ti és azon gyermekeitek, akikre tekintettel a kölcsön folyósításra került, a folyósítástól, építés vagy bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen bent fogtok lakni.
 • Illetékmentesség: A CSOK Plusz hitel segítségével vásárolt ingatlanok után nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni.

További részletes információ a CSOK Plusz feltételek és igénylés oldalunkon található. 

Falusi CSOK használt lakásra, 2 gyermekkel

A falusi CSOK Magyarország területén preferált kistelepülésen vagy külterületen, külterületi lakásnak minősülő lakóingatlanra igényelhető. (külterületi lakásnak a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan minősül.): 

 • használt lakás vásárlására és egyidejű bővítésére, illetve korszerűsítésére, 
 • meglévő használt lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére, 
 • új egylakásos lakóépület (ház) vásárlására vagy építésére. 

A támogatás vissza nem térítendő. A falusi CSOK támogatáshoz nem kötelező a gyermekvállalás, meglévő gyermekek után is igényelhető. Vállalt gyermek(ek)re csak olyan házaspárok igényelhetik a falusi csokot, amelyeknél a feleség 41 év alatti. 

Milyen támogatási összegek érhetőek el 2 gyermekre, használt lakásra?

Használt lakásra a falusi csokot csak akkor lehet igényelni, ha mellette egyidejűleg bővítést és/vagy korszerűsítést is terveztek a megvásárolt lakóingatlanon. Ugyanakkor saját meglévő használt ingatlanotokat is bővíthetitek, korszerűsíthetitek a támogatás segítségével.

Két gyermekre (mindegy hogy meglévő vagy vállalt) az alábbi összegek igényelhetőek:

 • használt lakás vásárlás és egyidejű bővítés/korszerűsítés: 4 millió forint
 • meglévő használt lakás korszerűsítése, bővítése: 2 millió forint

Használt lakás vásárlása és bővítése, korszerűsítése esetén a vásárlásra fordítandó összeg nem haladhatja meg a támogatás 50 százalékát.

A falusi CSOK csak annyiben tesz különbséget használt lakás és új lakás között, hogy a támogatás segítségével megvásárolt vagy felépített új ingatlan csak egylakásos lakóépület (ház) lehet. A használt lakáshoz hasonlóan 4 millió forint támogatást kaphatnak erre a célra a kétgyermekesek.

Egy család egy nagyonn fiú és egy kisebb lánygermekkel társasjátékoznak a nappali szőnyegén.
Young parents playing ludo game with their kids and having fun at home.

Milyen feltételei vannak a falusi csoknak?

A jogszabályban megfogalmazott feltételeknek az igénylőknek, a támogatásra jogosító gyermekeknek és a célingatlannak is meg kell felelnie. Összegyűjtöttük a legfontosabb feltételeket!

Igénylőkre vonatkozó feltételek

 • magyar állampolgárság
 • magyarországi lakcím
 • büntetlen előélet
 • köztartozásmentesség
 • családi állapot: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, élettársi kapcsolatban élő (vállalt gyermekre csak házasok igényelhetik)
 • minimális életkor 18 év, felső korhatár csak vállalt gyermekre történő igénylésnél a feleségnél 41 év
 • igazolható TB jogviszony legalább 2 év

Gyermekekre vonatkozó feltételek

Gyermeknek minősül:

 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét. Vagy már a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül.
 • a gyermek szüleinek halála esetén az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermekre 8 év. 

A falusi CSOK azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel még nem részesültetek családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető gyermekenként 1 millió forint, amely csak lakáscélú hitelintézeti kölcsön törlesztésére fordítható.

Ingatlanra vonatkozó követelmények

 • A falusi csokhoz elvárt alapterület 2 gyermek esetén lakásnál 50 négyzetméter, háznál 80 négyzetméter.
 • A falusi CSOK feltételeinek megfelelő lakás lakhatásra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
b) közműves villamosenergia-szolgáltatással,
c) egyedi fűtési móddal,
d) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik, és
e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A falusi CSOK feltételeiről és sajátosságairól falusi CSOK oldalunkon találsz bővebb információkat.

Falusi CSOK és CSOK- vagy CSOK Plusz hitel 2 gyermekre

A falusi CSOK támogatás kombinálható kamattámogatott hitellel is. A többgyermekesek otthonteremtési kamattámogatása (CSOK hitel) két vagy több gyermek után vehető igénybe a falusi CSOK mellé. Így kétgyermekes családként a vissza nem térítendő támogatás mellé még maximum 10 millió forintos  kamattámogatott hitelt is felvehettek, ha hitelképesek vagytok.

Tehát használt lakás vásárlására és egyidejű bővítésére, korszerűsítésére például 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 10 millió forint kamattámogatott hitelt kaphattok a két gyermek után.

Fontos azonban, hogy ha kamattámogatott hitelt szeretnétek felvenni a falusi CSOK mellé, akkor választanotok kell a CSOK hitel és a CSOK Plusz hitel között. A kettő közül csak az egyik vehető fel. Lényeges különbség köztük, hogy a “sima” CSOK hitelhez nem szükséges gyermekvállalás, a meglévő gyermekekre is igényelhető. A CSOK Plusz hitelhez legalább egy gyermek vállalása kötelező. 

Falusi CSOK és CSOK Plusz együtt igénylése

A falusi csokot és a CSOK Pluszt csak preferált kistelepülésen lévő ingatlanra lehet együttesen igényelni. Csak olyan házaspároknak, akik megfelelnek az életkori követelményeknek, illetve mind a falusi CSOK, mind pedig a CSOK Plusz hitel jogszabályi feltételeinek. Emellett hitelképesek. 

 Kiszámoltuk, a két támogatás együtt mekkora összeget jelent a kétgyermekeseknek:

Meglévő gyermekek számaVállalt gyermekek számaFalusi CSOK használt lakás vásárlás + bővítés, korszerűsítés-re / Új házraFalusi CSOK meglévő lakás bővítés, korszerűsítés-reCSOK Plusz hitel maximális összegeTartozás-elengedés a CSOK Plusz hitelből
024 millió forint2 millió forint30 millió forint10 millió forint
114 millió forint2 millió forint30 millió forintnincs
1215 millió forint7,5 millió forint50 millió forint10 millió forint
204 millió forint2 millió forintnem érhető el
2115 millió forint7,5 millió forint50 millió forintnincs

Ilyen támogatásokat igényelhetnek a kétgyermekes családok 2024-ben

Kétgyermekes családként számos egyéb támogatásban is részesülhettek, amelyek lehetnek: 

 • a saját otthon megvásárlását, és/vagy annak korszerűsítését, felújítását elősegítő támogatások, kedvezmények
 • tartozáscsökkentő támogatások
 • adókedvezmények
 • gyermekek után járó pénzbeli és egyéb támogatások

Mindezekről részletesen az alábbi összefoglalónkból tájékozódhattok:

chatsimple