Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO): miért előnyös ezt választani?

Richter Ádám
Richter Ádám
Olvasási idő: 14 perc

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások ugyanúgy piaci alapú lakásbiztosítások, mint az összes többi, ám a jegybanki előírások miatt magasabb szintű szolgáltatást nyújtanak, és mégis nagyjából 10 százalékkal olcsóbbak az MNB szerint. A lakásbiztosítások a szerződés évfordulóján kívül minden márciusban lecserélhetőek, ezért érdemes számításba venni a fogyasztóbarát otthonbiztosításokat is, amiknél nem kell önrészt fizetni, az ügyintézés teljesen digitális, a szerződéses dokumentumok egyszerűek és közérthetőek.

Mi az a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)?

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokat, röviden MFO-kat amiatt találta ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB), hogy a biztosítók közti versenyt élénkítse a lakásbiztosítások terén, és hogy így jobb, olcsóbb és könnyen összehasonlítható termékek szülessenek.

Az MFO-t ingatlanokra, ingóságokra és értéktárgyakra lehet megkötni. Az ingatlannak Magyarország területén és állandóan lakottnak kell lennie, ami lehet lakás, lakóház, de egyéb építmény, például medence, kerítés és kocsibeálló, illetve kiterjed a melléképületekre, napelemre, napkollektorra, hőszivattyúra is. Az MFO csak ingatlanra, csak ingóságra vagy összevontan is megköthető, ezeken kívül jelzáloghitelekhez is köthetőek mint hitelfedezeti lakásbiztosítás.

A minősítést önkéntes pályázat útján szerezhetik meg a biztosítók. Előbb létre kell hozniuk egy olyan lakásbiztosítást, ami megfelel az MNB előírásainak, majd pályázniuk kell a minősítés elnyerésére. Az MNB megvizsgálja, hogy az otthonbiztosítás valóban megfelel-e a követelményeknek, és ezután kaphatja meg a biztosító adott terméke a minősítést. Az MNB később is ellenőrzi, hogy a minősítést elnyerő lakásbiztosításnál betartják-e az előírásokat.

A pályázó biztosító vállalja, hogy ha egy természetes személy lakásbiztosítás után érdeklődik nála, akkor kötelezően felhívja az ügyfél figyelmét a nála elérhető fogyasztóbarát otthonbiztosításra, amennyiben az ügyfél által meghatározott biztosítási cél az MFO termékkel is elérhető.

Mik a fogyasztóbarát otthonbiztosítás előnyei?

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) alapelvei közé tartozik, hogy a biztosító profitelvárása nem haladhat meg egy szintet (ami a díjakat is limitálja), a legalapvetőbb kockázatokkal szemben magas szintű szolgáltatást kell nyújtani, egyenlő elbírálást kell alkalmazni a már szerződött és az újonnan szerződő ügyfelek számára, a kárrendezés folyamatának jól nyomon követhetőnek kell lennie (folyamatos kommunikáció mellett), a szerződéses dokumentumok egyszerűek, áttekinthetőek, közérthetőek. Ugyanez igaz a kárigény elutasításának indoklására is, valamint a fogyasztóbarát otthonbiztosítások családbarát jellegűek, digitálisak és a zöld (fenntarthatósági) szempontokat is alkalmazzák.

Az MFO-ban az alapcsomag elemi károkat, illetve általános, a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket biztosít összesen húszféle esetben. Ezeknek a meghatározása egységes, ideértve a kizárásokat és mentesüléseket is (amik nem tekinthetők biztosítási eseménynek). Ugyanígy a biztosítási összeg (biztosított ingatlan és ingóságok értéke) és a biztosítási díj indexálása (infláció miatti növelése) is egységes módszertanhoz kötött. A kárbejelentés, illetve a kárrendezés teljes folyamata digitális csatornán is elérhető (e-mail, applikáció), de az ügyfél kérésére lehetőséget kell biztosítani a papír alapú vagy telefonos ügyintézésre is. A kárrendezés során az alapcsomagnál a biztosító nem kérhet önrészt az ügyféltől.

ház, makett, üvegbúra, biztonság, Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)

Gyors kárrendezést kell lehetővé tenni: a kárbejelentést követő maximum 2 munkanapon belül a biztosítónak fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel, és a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belüli időpontot kell ajánlania a kárszemlére. A biztosító a kárbejelentést, de legkésőbb a kárszemlét követő 5 munkanapon belül kérheti az ügyféltől a kár elbírálásához szükséges dokumentumok csatolását, melyeket a szerződési feltételekben rögzített.

A kárkifizetésnek a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül meg kell történnie.

A biztosítónak tételesen be kell mutatnia, hogy a kártérítési összeget mi alapján határozta meg (pl. építésügyi szabvány, árajánlat stb.). A biztosító nem kötheti a kárkifizetést a kárügy vagy biztosítási esemény kapcsán indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez.

100 ezer forint alatti károk esetén a biztosítónak lehetőséget kell biztosítania gyorsított kárrendezésre, aminek az ügyintézési határideje legfeljebb 5 munkanap. A kiemelt károk esetében, amik az ügyfél egzisztenciális helyzetét veszélyeztetik (az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik), a biztosító kárelőleget folyósít gyorsított eljárásban, 5 munkanapon belül. Ilyenkor a biztosító külön kapcsolattartót jelöl ki, aki az ügyfelet tájékoztatja és végigvezeti a kárrendezési folyamat lépésein.

Az MNB a díjat és az ellenszolgáltatást is igyekszik egyensúlyba hozni azzal, hogy megszabták: a befizetett díjaknak (a veszélyközösség szintjén) minimum az 50 százalékát kell a károk kifizetésére fordítani.

Milyen térítési kategóriák tartoznak a fogyasztóbarát otthonbiztosítás fedezetei közé?

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításoknál rögzítve van, hogy milyen térítési kategóriákat kell alkalmazni. Három ilyen van: alapcsomag, elnevezésükben sztenderd kiegészítő fedezetek, nem sztenderd kiegészítő fedezetek.

Az alapcsomagnál a tartalmi követelményekhez képest a biztosító csak az ügyfélnek kedvező irányba térhet el, vagyis több fedezet lehet benne az előírásokhoz képest, de kevesebb nem.

Az alapcsomag elemi károkra vonatkozó fedezetei:

 • tűz
 • füst- és koromszennyezés
 • robbanás
 • villámcsapás
 • villámcsapás másodlagos hatása
 • vihar
 • felhőszakadás
 • jégverés
 • hónyomás
 • árvíz
 • földrengés
 • földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás
 • ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása
 • idegen jármű ütközése
 • idegen tárgy rádőlése

Az alapcsomag alapkockázatokra vonatkozó fedezetei:

 • vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz)
 • betöréses lopás, rablás, besurranás
 • rongálás, vandalizmus
 • üvegtörés
 • felelősségbiztosítás

Az alapcsomag 200.000 forintos limitig térít az értéktárgyak után, ilyenkor nem szükséges tételes listát megadni róluk. Ingóságok esetén a biztosítási összeget meghatározhatod egyetlen értékként, vagy egy egyszerűsített, előre meghatározott, sztenderd ingóságlista alapján – ilyenkor te adhatod meg ingóságcsoportonként a biztosítási összeget, ami a kárrendezés során irányadó lesz. Betöréses lopás, rablás, besurranás esetén viszont elvárás a minimális mechanikai védelmi szint megléte.

A biztosított ingóságok egyszerűsített listája az alábbi:

 • háztartási gépek és eszközök, szerszámok, nem beépített lámpák
 • telekommunikációs eszközök (pl. tv, számítógép, mobiltelefon)
 • bútorok
 • ruhanemű és lábbeli
 • konyhai és fürdőszobai felszerelések (pl. edények, vegyszerek, kozmetikumok)
 • textilek (pl. ágynemű, függöny, konyharuha, törölköző)
 • egyéb használati tárgyak (pl. könyvek, hangszerek, játékok, dekoráció) 

A fogyasztóbarát otthonbiztosítások eddig tehát egyezőek a fedezetek terén, bármelyik biztosítónál is kötöd meg.

Kiegészítő biztosítások

Az alapbiztosításon kívül kiegészítő fedezeteket lehet kötni, de ezeket önállóan kell kínálni, és az ügyfél nem kötelezhető több kiegészítő fedezet együttes választására csomagajánlatok formájában.

Az egyik ilyen csoport az elnevezésükben sztenderd kiegészítő fedezetek, amiknél nincsenek tartalmi minimum-követelmények, de ha a biztosító forgalmazza valamelyiket, akkor azt csak az MNB által megadott megnevezéssel teheti. Ez azt jelenti, hogy a névegyezéstől függetlenül a biztosítási események, a biztosítási összegek, a kizárások és a kiegészítő biztosítás egyéb feltételei biztosítónként eltérőek lehetnek.

Elnevezésükben sztenderd kiegészítő fedezetek lehetnek:

 • balesetbiztosítás
 • munkanélküliség biztosítás
 • értéktárgy kiegészítő biztosítás (200.000 Ft érték felett)
 • készpénz
 • különleges üveg
 • duguláselhárítás költségei
 • építés-, szerelésbiztosítás
 • lakóépületek rejtett hibáiból eredő károk
 • assistance szolgáltatás
 • épülettartozékok lopása
 • szolgáltatás-kimaradásból eredő károk
 • graffiti
 • klímaberendezés biztosítás
 • zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt és kulcsok pótlása
 • kerti bútor
 • kerti dísznövénybiztosítás
 • lábon álló növényzet biztosítása
 • sporteszköz és sportfelszerelés
 • hobbi- és kisállatbiztosítás
 • síremlék és kegyeleti biztosítás
 • kiterjesztett garancia
 • okoseszközök biztosítása (beleértve az okosotthon-eszközöket)
 • elmaradt bérleti díj biztosítása
 • elveszett okmányok pótlása

Az értéktárgy kiegészítő biztosítás részeként, ami 200.000 forintos érték felett érvényes, az alábbi minimum térítési limiteket kell a biztosítónak vállalnia az ingatlan védelmi szintjétől függően:

Védelmi szintElektronikai jelzőrendszer nélkülElektronikai jelzőrendszerrel
Minimális (alap) mechanika200.000 Ft500.000 Ft
Megerősített mechanika500.000 Ft1.000.000 Ft

Forrás: MNB, 2023. március 1.

Biztosított értéktárgyak az alábbiak lehetnek:

 • nemesfémek, ékszerek, drágakövek
 • antik bútorok és antik tárgyak, képzőművészeti alkotások
 • valódi szőrmék, kézi csomózású szőnyegek, különleges textíliák
 • gyűjtemények

Minden, ami az eddig felsoroltakon kívül eső fedezet, az nem sztenderd kiegészítő fedezet, aminek sem az elnevezését, sem a tartalmát nem határozza meg az MNB, teljes mértékben a biztosítóra bízzák ezeknek a kialakítását.

Milyen fogyasztóbarát otthonbiztosítások közül lehet választani?

Az egyszerűség jegyében az MNB előírja, hogy egy biztosító egyszerre csak egy MFO terméket forgalmazhat. A lakásbiztosításokat forgalmazó biztosítók közül a legtöbb 2020. március óta már megkapta a fogyasztóbarát minősítést:

fogyasztóbarát lakásbiztosításokMFO minősítés elnyerésének időpontja
Alfa (Aegon) Kupola Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2022. december 21.
Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2021. április 28.
CIG Pannónia LakóTárs Extra Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2022. március 9.
Colonnade Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2021. február 24.
Generali Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2021. február 25.
Genertel Start Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2022. május 24.
Gránit (Wáberer) Megóv-Lak Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2020. november 17.
Groupama VESTA Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2021. február 19.
K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2023. május 30.
KöBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2020. november 25.
Magyar Posta PostaOtthon24 Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2023. december 20.
Union Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2020. március 4.
Uniqa Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás2022. november 16.

Forrás: MNB MFO, 2024.03.11.

Ezek a lakásbiztosítások megtalálhatóak és összehasonlíthatóak az MNB hivatalos Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás kalkulátorában.

Lakásbiztosítás kampány: minden márciusban lecserélheted az otthonbiztosításod

Az MNB szerint minden negyedik háztartás védtelen az elemi károk, tűz vagy a betörés ellen, így ha még nincs lakásbiztosításod, akkor fontos lenne megfontolnod a kötését. Ha már rendelkezel otthonbiztosítással, de évekkel ezelőtt kötötted, és nem változtattál a szerződéseden, akkor könnyen beleeshetsz az alulbiztosítás hibájába. Lehet, hogy már rég nagyobb biztosítási összegre lenne szükséged, mivel az infláció miatt az építőanyagok ára és az építés-szerelési költségek is jelentősen nőttek az elmúlt években.

Ha nem vagy kellően biztosítva, akkor baj esetén jogszerűen csak a kár egy részét térítheti meg a biztosító.

A lakásbiztosítási szerződés megszűnik, ha a 30 napos póthatáridő leteltével sem fizeted be a biztosítási díjat, ilyenkor azonban a biztosító behajthatja rajtad az elmaradt díjakat, így ezt nem javasoljuk. A lakásbiztosítást felmondhatod a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal.

2024-ig a lakásbiztosítást veszteség nélkül csak évfordulóval lehetett felmondani. Ezt bővítette ki az MNB a lakásbiztosítás kampány során azzal, hogy soron kívül egész márciusban felmondhatod a szerződésed, méghozzá ingyenesen, indoklási kötelezettség nélkül. Ezt írásban, a neved, a biztosított ingatlan címének és a kötvényszámod megadásával teheted meg, legkésőbb március 31-ig, 30 napos felmondási idővel, tehát a szerződés még 30 napig fog tovább élni.

Ha előre, például egész évre kifizetted már a lakásbiztosítás díját, akkor a felmondási idő lejárta utáni részt vissza fogod kapni. Ha van olyan díj, amit nem fizettél meg a felmondási idő végéig, akkor azt be kell fizetned. A díjhátralék nem akadálya a szerződés felmondásának, viszont ilyenkor a biztosítónak a felmondásos megszűnés időpontjáig bírósági úton is kikényszeríthető követelése marad a kockázatvállalásával érintett időszakra eső díjra/díjrészletre.

A biztosító jóváhagyása nélkül nem szüntethetsz meg olyan szerződést, amit nem határozatlan, hanem határozott időre kötöttél. A határozatlan idejű, de hűségkedvezménnyel járó lakásbiztosítást akkor mondhatod fel, ha a kedvezmény arányos részét visszafizeted.

chatsimple