CSOK bővítésre – Ezek az összegek, a szabályok, az igénylés és a folyósítás menete

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 21 perc

A csokra jogosult családok gyakori célja a meglévő lakás bővítése is. A családi otthonteremtési kedvezmény bővítésre a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető. Cikkünkben összefoglaljuk azokat a tudnivalókat, amelyek a bővítési célú csokra vonatkoznak.

Ennyi a CSOK összege bővítésre

A CSOK igénylésének elsődleges feltétele legalább egy gyermek megléte vagy a gyermekvállalás. A meglévő vagy vállalt gyermekeid számától függően a következő támogatási összegekre lehetsz jogosult otthonod bővítése esetén:

 • 1 gyermek: 600.000 forint
 • 2 gyermek: 1.430.000 forint
 • 3 gyermek: 2.200.000 forint
 • 4 vagy több gyermek: 2.750.000 forint
Nappali szoba, kilátással, erkéllyel

Falusi CSOK összege bővítésre

A preferált kistelepüléseken a falusi CSOK keretében is van lehetőség meglévő lakás bővítésére, illetve használt ingatlan vásárlására és egyidejű bővítésére is. Falusi CSOK esetében a támogatási összeget hasonlóan a cél és a gyermekek száma határozza meg.

A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejű bővítés esetén:

 • 1 gyermek: 600.000 forint
 • 2 gyermek: 2.600.000 forint
 • 3 vagy több gyermek: 10.000.000 forint.

Meglévő lakás bővítése esetén:

 • 1 gyermek: 300.000 forint
 • 2 gyermek: 1.300.000 forint
 • 3 vagy több gyermek 5.000.000 forint.

Kamattámogatott hitel a falusi csok mellé

A falusi CSOK támogatás mellé, két, három, illetve több gyermek esetén az igen kedvező CSOK hitelt is igényelhetitek. A kamattámogatott hitel kamata fix 3% a futamidő végéig. A hitel futamideje maximum 25 év lehet. A kölcsön felvételét hitelbírálat előzi meg, tehát a banki feltételeknek meg kell felelni, ugyanúgy, mint egy piaci hitel konstrukciónál, ahhoz, hogy megkaphasd a kölcsönt.

Használt lakás vásárlása és egyidejű bővítése esetén a maximálisan igényelhető kamattámogatott hitel 10 millió forint, három illetve több gyermek esetén 15 millió forint. Amennyiben meglévő ingatlanod szeretnéd bővíteni, a felvehető CSOK hitel összege is feleződik, tehát 5 millió forint kamattámogatott hitel igényelhető 2 gyermek esetén, és 7,5 millió forint 3 vagy több gyermeknél. 

Mi számít bővítésnek?

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre két új önálló albetétként nyilvántartásba vett lakás.

Mit jelent a lakószoba?
A hatályos OTÉK rendelet szerint a lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést (alvást), az otthoni tevékenységek folytatását és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A lakás hasznos alapterületének a bővítés után el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

További feltétel, hogy a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő(k) és mindazon személyek lakóhelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak vagytok.

Ház vagy lakás bővítése esetén irányadó CSOK szabályok

A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a benyújtott, bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. 

Bekerülési költség

Bekerülési költségnek minősül:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek - ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát - és központi berendezéseinek építési költsége,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét - és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek,
 • a Lechner Tudásközpont honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (adaptációs költség).

Számlákra vonatkozó előírások

Az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról be kell mutatnod a saját nevedre kiállított számlákat, még a a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően. A bankok kizárólag olyan számlát fogadnak el, amelynek kiállítására a bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Ha a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fenti összeg 20 százalékával csökkenthető.

Ha közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesülsz, a támogatást nyújtó által igazolt értékig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

A CSOK bővítés speciális szabályai

Ahhoz, hogy a CSOK támogatást megkaphasd bővítésre, számos feltételnek meg kell felelned. A személyi feltételeken túl különböző elvárások vonatkoznak a gyermek(ek)re is, aki(k)re tekintettel igényled a csokot, és a támogatással érintett ingatlannak is szigorú követelményeknek kell megfelelnie.

A CSOK általános feltételeiről alábbi cikkünkből tájékozódhatsz részletesen:

Ugyanakkor a csokkal történő bővítéshez további előírásoknak is meg kell felelni, melyeket a bővítés sajátosságai vagy a bővítéssel kapcsolatos élethelyzetek hoznak, például:

 • büntetőjogi felelősséged tudatában kell nyilatkoznod arról, hogy az építési tevékenységet végző (kivitelező) nem közeli hozzátartozód vagy élettársad, valamint ha gazdálkodó szervezettel bővíttetsz, abban nem rendelkezel tulajdonnal;
 • vállalnod kell, hogy ingatlanod építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatod;
 • vállalnod kell továbbá, hogy azon gyermek(ek)kel, aki(k)re tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a életvitelszerűen a bővített ingatlanban fogtok lakni;
 • a bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő

10 évig az állam javára jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.  

 • ha a lakás vásárlását vagy bővítését csak kölcsön igénybevételével tudod megvalósítani, a CSOK csak abban az esetben igényelhető, ha a bank az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

CSOK bővítés feltételei vállalt gyermekekre vonatkozóan

Megelőlegezett csokkal házaspárként felvehetitek a kívánt összegű támogatást úgy is, hogy még nem született meg (annyi) gyermeketek, amennyire tekintettel igénylitek az összeget. A vállalt gyermekekre igényelhető csokhoz legalább az egyikőtöknek 40 év alattinak kell lennie. A megelőlegezett CSOK összege ugyanannyi, mint a meglévő gyermekekre igényelhető CSOK.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt 

 • az ingatlan építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, 
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától kell számítani.

UtóCSOK bővítésre

Utóbb született gyermek(ek)re gyermekenként 400.000 forint összegű utólagos CSOK támogatás igényelhető, amely csak egy meglévő lakáscélú hitel törlesztésébe forgatható be.

 • Tehát ha vettél fel hitelt bővítésre, a 400.000 forint összegű utócsokot a fennálló tartozásotok csökkentésére fordíthatjátok.
 • Ha az újabb gyermek születésekor még nem fejeztétek be az összes tervezett bővítési munkálatot, akkor a befejezéshez szükséges költségekre fordítható a 400.000 Ft.

Ha újabb lakáscélotok van azóta, mióta kaptatok vissza nem térítendő támogatást, az újabb gyermek érkezésével választhattok, hogy az összes gyermeketekre igénylitek újra a csokot, és ebből levonják a korábban kapott összeget, vagy csak az új gyermekre igénylitek meg, akire még nem kaptatok. A két számítási mód közül azt választhatjátok, amelyik számotokra kedvezőbb.

Új helyiségek kialakítása a házban.

CSOK igénylés menete bővítésre

A CSOK igénylése a következő lépésekből áll:

 1. Bankválasztás - keress olyan bankot, amelyiknél lehet CSOK támogatást intézni. Szinte mindegyik nagyobb banknál lehetséges ez, ugyanakkor ha egyéb hitelt is vennél még fel a bővítési munkálatokhoz, érdemes egy tapasztalt hitelszakértő díjmentes segítségét kérni, aki tisztában van az egyes bankok hitelbírálati szempontjaival, gyorsaságával, stb.
 1. Igényléshez szükséges dokumentumok összegyűjtése: A bankban megkapod a listát a szükséges dokumentumokról, amiket össze kell gyűjtened, vagy a hitelközvetítőd kéri be tőled ezeket és viszi be a bankba.

Az igénylő(k)re és gyermek(eik)re vonatkozó jogosultsági feltételek igazolása:

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal vagy a megfelelő dokumentummal igazolhatóak a következők: 

 • házasság,
 • gyermekszületés,
 • gyermekelhelyezés,
 • örökbefogadás,
 • gyámság,
 • büntetlen előélet,
 • köztartozásmentesség,
 • tanulói jogviszony,
 • megváltozott munkaképesség,
 • kizárólagos használati jog (osztatlan közös tulajdon esetén).

Bővítés esetén benyújtandó dokumentumok:

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat 
 • költségvetés,
 • kivitelező esetén vállalkozási szerződés,
 • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
 • ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól, címigazolás
 • társasház alapítása esetén: társasház alapító okirat,
 • építési engedélyezési dokumentáció

A felsorolt dokumentumokon kívül egyéni élethelyzetben egyéb más dokumentumok bemutatására is szükség lehet.

 1. CSOK kérelem benyújtása

A csok támogatást építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell kérni a hitelintézettől.

 1. CSOK bírálat

A kérelmet a bank a benyújtástól számított 60 napon belül bírálja el. A bank CSOK elbírálásáért a CSOK összegének 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat kérhet, mely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját.

 1. Szerződéskötés
 1. Folyósítási feltételek teljesítése, majd a CSOK támogatás folyósítása

A CSOK folyósításához a következő feltételeknek kell teljesülnie:

A CSOK összegének folyósítása bővítés esetén

Bővítés esetén a CSOK folyósítása utólag, a készültségi fokkal arányosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a csokon kívül a rendelkezésre álló saját erődet már felhasználtad. A támogatás utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Ha a CSOK ügyintézéssel mást hatalmazol meg, a támogatás folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

A bank a CSOK folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a bemutatott számlák alapján ellenőrzi.

A bővítés megvalósulásának igazolása

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával kell igazolni, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti, és a hitelintézet részére benyújtott, dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal.

A Lechner Tudásközpont mintatervének adaptálásához kapcsolódó költséget a következőkkel kell igazolni:

 • a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződés,
 • a tervezési díjról szóló számla és
 • elektronikus építési napló.

A támogatás utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell bemutatni.

A bővítésre felvett CSOK visszafizetésének szabályai

A CSOK számos feltételét nemcsak az igényléskor, hanem a támogatás folyósítása után is teljesíteni kell. Ha ezen feltételek nem teljesülnek, vissza kell fizetni a kapott összeget:

 • nem születnek meg a vállalt gyermekek, 
 • elváltok,
 • bérbeadod a támogatással érintett lakást,
 • kiderül, hogy valótlan tartalmú nyilatkozatot adtál le
 • a támogatott ingatlan lebontásra vagy eladásra kerül (csokos ház eladása bizonyos esetekben lehetséges a támogatás visszafizetése nélkül is, ezeket az eseteket összegyűjtöttük a támogatott ingatlan eladásáról szóló cikkünkben
 • nem laktok az ingatlanban a kötelező 10 évig
 • az ingatlan használatát harmadik személy részére átengeded, vagy azon használati, illetve haszonélvezeti jogot alapítasz
 • felszólításra sem teszel eleget okirat bemutatási kötelezettségnek (például használatbavételi engedély nem kerül bemutatásra).

Bővítés esetén a bank felmondja a CSOK támogatási szerződést, ha:

 • elállsz a bővítési szándékodtól,
 • nem jelented be a banknak és nem kezded el a bővítési munkát a támogatási szerződéstől számított 30 napon belül
 • nem igazolod a bővítés megvalósulását a szerződésben meghatározott határidőn (de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított 6 éven belül) 
 • a bővítés meghiúsul

Ugyanakkor a bővítési munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheted a banktól a vállalt bővítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és a költségvetés módosítását.

Visszafizetés esetén a támogatást a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal kell visszafizetni. Ha visszafizetési kötelezettségednek nem teszel eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hosszú TB jogviszony szükséges a bővítési célú csokhoz?

Bővítési célú csokhoz minimum 180 nap TB jogviszonyt kell igazolni, míg falusi CSOK igénylése esetén támogatási összegtől függően legalább 1 vagy 2 év TB jogviszony igazolása szükséges.  A csokhoz szükséges TB jogviszony igazolásával kapcsolatos további részletekről a linkre kattintva tájékozódhatsz.

Igényelhetem a csokot bővítésre, ha Szlovákiában, a magyar határ közvetlen közelében lakom?

A bővítési célú CSOK csak Magyarország területén lévő lakóingatlan bővítése céljából vehető igénybe.

Megkezdett bővítésre is igényelhető a CSOK?

Megkezdett bővítéshez is igényelhető a CSOK, de csak a bank által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre. Ugyanakkor a költségvetést a bővítés teljes költségéről kell benyújtani.

Meddig kell a csokkal bővített ingatlanban laknunk?

Bővítési célra igényelt CSOK esetén is 10 évig  - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - kell életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanban lakni. Bővítés esetén a 10 évet a támogatás utolsó részfolyósításától kell számolni.

Mekkora összegű CSOK jár a tetőtér-beépítésre?

A CSOK támogatás összege attól függ, hogy a tetőtérnek milyen funkciója lesz a beépítés után. Ha a beépítéssel úgynevezett többgenerációs otthont hoztok létre (például ugyanabban az épületben a család több generációja fog lakni egyszerre, de két külön lakásban), akkor a magasabb összegű CSOK támogatást kaphatsz:
- egy gyermek után 600 ezer Ft,
- két gyermek után 2,6 millió Ft,
- három gyermek után 10 millió Ft.

Ha a tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új önálló albetétként nyilvántartott lakás (például új szobákat alakítotok ki a házatok eddig nem használt padlásterében), az a CSOK szempontjából bővítésnek számít. Ebben az esetben “csak” a bővítési célú támogatási összeggel számolhatsz, azaz:

- egy gyermek után 600 ezer Ft,
- két gyermek után 1,43 millió Ft,
- három gyermek után 2,2 millió Ft,
- négy gyermek után pedig 2,75 millió Ft.

chatsimple