Ilyen támogatásokat vehetnek igénybe a fiatalok 2024-ben

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 22 perc

Belecsöppentél az iskolapadból a munka világába? Vagy éppen még továbbtanulsz? Ilyen fiatalon talán egyelőre nem a stabil pénzügyi háttér megalapozása a legfőbb célod, ugyanakkor a jövőd tudatos tervezését nem lehet elég korán kezdeni. Több olyan állami támogatás, kedvezmény is létezik mind az egyedülálló, mind pedig családalapítás előtt álló fiatalok számára, amelyek az önálló lábra állást segítik. Cikkünkből nemcsak fiatalként, hanem szülőként is kaphatsz egy alapos áttekintést az elérhető támogatásokról, kedvezményekről. 

A pénzügyi tudatosságra nevelés fontos része, hogy a szülők - amennyiben megtehetik - próbálják megalapozni, illetve segíteni gyermekük jövőbeni anyagi biztonságát már egészen pici korától kezdve. Ez általában valamilyen rendszeres megtakarítást jelent, akár Babakötvényben, bankbetétben, állampapírban, akár például lakástakarékban vagy bármilyen egyéb formában. A megtakarítással kapcsolatban egyetlen főszabály van, hogy elkezdeni sosem késő, és bármilyen alacsony összeg is számít. Ugyanakkor az állami támogatásokat, kedvezményeket is érdemes kihasználni az arra jogosultaknak.

Támogatások és kedvezmények, ha még tanulsz vagy éppen már dolgozol 

Az alábbiakban az iskolarendszerrel, képzéssel és a munkaviszonnyal összefüggő támogatásokat rendszerezzük fiataloknak.

Támogatások tanulóknak, hallgatóknak, képzéseken résztvevőknek

Családi pótlék: iskoláztatási támogatás

A családi pótlék rendszere nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze. Alapesetben ameddig a gyermek tankötelezetté nem válik (annak az évnek október 31-ig) nevelési ellátást kap. Utána családi pótlék címén iskoláztatási támogatás jár.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára (16. életév betöltéséig), valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét.

Az iskoláztatási támogatás saját jogon is kérelmezhető (pl. mindkét szülője elhunyt, a gyermek kikerült a nevelésbe vétel alól, gyámsága nagykorúvá válása miatt megszűnt, nem él szüleivel egy háztartásban).

A családi pótlék havi összege egy gyermekre 12.200 forint egy gyermekes család esetén, több gyermeket nevelő családokban, illetve tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokban az összeg néhány ezer forinttal magasabb. A pontos összegeket megnézheted az Államkincstár oldalán

Egyetemisták az egyetem folyósóján, szünetben

Pénz a tanulásra Diákhitellel

A Diákhitel olyan hiteltípus, amelyet 18. életévet betöltött magyar állampolgár igényelhet aktív hallgatói jogviszonnyal. Több típusa van:

 • Diákhitel 1: Szabadon felhasználható, a tanulmányaid alatt bármikor igényelhető hitel akár 150 ezer Ft havi összegben. Kamata 7,99%.
 • Diákhitel 2: A Diákhitel 2-t csak az önköltséges képzések díjára veheted fel. A kamatmentes hitelt az oktatási intézménynek utalja a Diákhitel Központ, általad szabadon felhasználható részt nem tartalmaz. Maximuma a képzésed önköltségi díjának megfelelő összeg.
 • Képzési Hitel: a Diákhitel speciális változata a Képzési Hitel, amelyet 18. életévét betöltött magyar állampolgár igényelhet aktív tanulói vagy felnőttképzési jogviszonnyal. Csak akkor igényelheted, ha az intézmény, amelyben tanulsz, együttműködési megállapodást kötött a Diákhitel Központtal, és képzésed legalább 3 hónapig tart. A képzési hitel feltételei közé tartozik a köztartozásmentesség, büntetlen előélet, 1 éves TB jogviszony vagy 1 éves folyamatos tanulói, felnőttképzési vagy felsőoktatási hallgatói jogviszony. A Képzési Hitel is kamatmentes, maximális összege szakképzésben a képzési díj összege, felnőttképzésben max. 500 ezer forint. A képzési díj legalább 20 százalékát fel kell mutatnod önerőként. A hitelt a Diákhitel Központ az oktatási intézménynek utalja.

A speciális Diákhitel Számlával kedvezményes számlavezetési szolgáltatásokat vehetsz igénybe. A Diákhitel Számla az Erste, Gránit, MBH és OTP bankokban nyitható meg.

A Diákhitel törlesztése során gyermekvállalás esetén bizonyos esetekben mód van a törlesztés felfüggesztésére, a tartozás csökkentésére vagy elengedésére, melyről 2024-es családtámogatásokat összefoglaló cikkünkben írtunk részletesen.

Ösztöndíjprogramok

Számos iskola és felsőoktatási intézmény, valamint önkormányzat biztosít ösztöndíjprogramot tanulóinak, hallgatóinak. Ezekről érdemes az adott intézményben, illetve településen tájékozódni. 

Több olyan ösztöndíjprogram is van, amely a főiskolán, egyetemen tanuló fiatalok külföldi felsőoktatási intézményekben való tanulmányait segíti. Legismertebb talán az Erasmus, amely az Európai Felsőoktatási Térség területén tanuló egyetemi, főiskolai hallgatóknak más országok felsőoktatási társintézményekben való tanulmányait segítő program.

A külföldi tanulmányaidat, nyelvtanulásodat cserediák-programok is segíthetik, érdemes keresni ilyen lehetőséget is a környezetedben.

Nyelvvizsgadíj-visszatérítése

A nyelvvizsga díjának visszatérítése a 35 év alattiaknak jár, és az első sikeresen letett nyelvvizsgára vonatkozik. A támogatás összege a nyelvvizsga ténylegesen befizetett díja, de maximum a minimálbér 25 százaléka (2024-ben 66.700 forint). 

A nyelvvizsgadíj visszatérítésére ezen felül a CSED-en, GYED-en vagy GYES-en lévő anyáknak és apáknak is lehetőségük van, sőt a nagyszülői GYED-et igénybe vevők is élhetnek vele.

KRESZ vizsga díjának visszatérítése

A B-kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges KRESZ tanfolyam és vizsga díját maximum 25.000 forint értékben visszatérítik a 20 év alatti fiataloknak. 

Azok is kérhetik a visszatérítést, akik már elmúltak 20 évesek, de CSED-en, GYED-en vagy GYES-en vannak.

Ingyenes jogsi középiskolásoknak? A 2024 szeptemberében induló tanévtől ingyenessé válhat a jogosítvány megszerzéséhez szükséges képzés a középiskolákban és a szakképző intézményekben tanuló diákok számára, ugyanakkor a részletszabályok kidolgozása még folyamatban van. A legfrissebb információk szerint szeptemberben a KRESZ és az egészségügyi oktatás válik a tananyag részévé a középiskolákban, és idén pilot jelleggel elindul a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezése is.

Ingyen tankönyv

Alap- és középfokú, nappali rendszerű oktatásban részt vevő valamennyi tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül, mely alanyi jogon jár.

Ha dolgozol, 25 éves korodig nem kell személyi jövedelemadót fizetned

A 25 év alatti fiataloknak a munkaviszonyból származó jövedelmükre nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a 25. életéved még nem töltötted be. Abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyikben ezt az életkort betöltöd. A kedvezmény érvényesítését nem kell külön kérned, azt a munkáltató (kifizető) a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha nyilatkozol a kedvezmény megadásának mellőzéséről.

Az Ifjúsági Garancia Plusz programban bér-, albérlet- és utazási támogatást igényelhetsz áprilistól

A 2024 áprilisában indult, 200 millió forint keretösszegű Ifjúsági Garancia Plusz program a 30 év alattiak elhelyezkedését segíti, többféle formában is:

 • a program a munkabér 50 százalékát átvállalja a munkáltatótól 4-6 hónapig,
 • a lakóhely és a munkahely legalább 60 km-es távolsága esetén a minimálbér 70 százalékáigalbérleti támogatás igényelhető,
 • a lakóhely és a munkahely 60 km-en belüli távolsága esetén útiköltség-támogatás igényelhető

Lakásvásárláskor illetékkedvezményben részesülhetsz

Az illetéktörvény szerint az örökösödési vagy az ajándékozási illeték hatálya alá nem tartozó ingatlanszerzés illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Amikor ingatlant vásárolsz, a vagyonszerzés tényét be kell jelentened az adóhatósághoz, az adásvételi szerződés egy példányával. Ezt általában az adásvételben közreműködő ügyvéd szokta megtenni. Ha jogosult vagy mentességre vagy valamilyen kedvezményre a lakásvásárlási illeték alól, erről is nyilatkozni kell. A vagyonszerzési illeték alapesetben a vételár 4%-a.

 • A 35 év alatti, első lakást vásárló fiatalok 50 százalékos illetékkedvezményben részesülnek akkor, ha 15 millió forintnál kisebb forgalmi értékű ingatlant vásárolnak. Feltétel, hogy korábban nem rendelkeztél sem önálló lakástulajdonnal, sem 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal ingatlanban. 
 • A falusi CSOK és CSOK Pusz segítségével vásárolt ingatlanok után sem kell vagyonszerzési illetéket fizetned.
 • Új építésű ingatlan vásárlásakor 15 millió forintig sincs illetékfizetési kötelezettséged, amennyiben az ingatlan értéke nem lépi át az 30 millió forintos határt.
 • Illetékmentes az is, ha a korábbi lakástulajdonodat a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladod, és az új lakás vételára kisebb, mint a korábbi lakástulajdon értéke. 
Egy fiatal nő ül az új lakásában, költözés alkalmával, háttérben dobozok, felmutatja a lakáskulcsot.

10% önerővel is vehetsz fel lakáshitelt

Lakásvásárlás előtt mindenképpen tudnod kell, hogy van egy olyan jogszabály, amely szerint csak lakáshitelből nem lehet ingatlant vásárolni, hanem minimum 20 százalék önerőre van szükség. A további 80 százalék lehet lakáshitel, amennyiben a jövedelmed elbír annyi terhet. 

2024-től jogszabály szerint 10 százalék önerővel is lehetséges a lakáshitel felvétele azoknak a fiataloknak, akik 

 • a hitelkérelem beadásakor még nem múltak el 41 évesek, 
 • nincs saját lakásuk vagy nem rendelkeznek 50 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel ingatlanban 
 • vagy kizárólag olyan ingatlannal rendelkeznek, amely jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt. 

A 10 százalék önerő lehetősége piaci kamatozású és támogatott lakáshitel esetén is adott. 10 százalék önerővel vásárolhatnak tehát ingatlant azok is, akik CSOK Plusz kölcsönt vagy falusi CSOK hitelt vesznek igénybe, és azok is, akik piaci lakáshitelt igényelnek, amennyiben megfelelnek a jogszabályi valamint a banki hitelképesség feltételeinek.

A 10 százalékos önrész mellett való hitelnyújtás nem kötelező, hanem egy lehetőség a bankok számára is, amelyek saját hatáskörben rendelkezhetnek arról, hogy nyújtanak-e lakáshitelt 10 százalék önerővel, és ha igen, milyen egyéb feltételeket támasztanak. A banki feltételeket a 10 vagy 20 százalék önerőről szóló cikkünkben foglaltuk össze, gyakorlati példákkal illusztrálva.

Energetikailag korszerűsítheted otthonodat az Otthonfelújítási Program keretében

Ha 1990. december 31. előtt épült családi házban élsz, részt vehetsz az új Otthonfelújítási Programban. A program keretében energetikailag korszerűsítheted otthonodat: szigetelést, nyílászárócserét, használati melegvízrendszer és fűtésrendszer korszerűsítését, melegvizes puffertartály létesítését lehet elvégezni. Feltétel, hogy a kiinduló állapothoz képest legalább 30 százalékos mértékű fajlagos primer energiafogyasztás csökkenést kell elérni.

Ingatlanonként maximálisan 6 millió forint kamatmentes hitelt lehet igényelni 1 millió forintos önerő mellett. A program vissza nem térítendő támogatást is tartalmaz, ami a kölcsön tőketartozását csökkenti. Az Otthonfelújítási Program 2024. júliusától indult. Igénylése z MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank által kialakított MFB Pont Plusz lakossági hálózatánál lehetséges. A program keretösszege 108 milliárd forint.

Az Otthonfelújítási Program részleteit ebben a cikkben foglaltuk össze:

Közlekedési és egyéb kedvezmények fiataloknak

A fiataloknak, különösen ha diákok, szinte mindenhol van diákkedvezmény (pl. utazáskor, tömegközlekedésen, kulturális eseményeken, múzeumokban, könyvtárakban, fesztiválokon, szállodákban stb.), viszont annak mindig utána kell járni, hogy a kedvezmény meddig jár és milyen feltételei vannak. Legjellemzőbb a 18 éves korhatár, de sok helyen a nappali, esti tanulói/hallgatói jogviszonyhoz (diákigazolványhoz) kötik a kedvezményeket, de előfordul, hogy 25 éves korig automatikusan kedvezőbb a szolgáltatás díja. Ugyanakkor van, ahol a gyermekkedvezményt csak 14-16 éven aluliaknak adják meg.

2024 márciusától átalakult a kedvezmények rendszere a magyarországi helyközi közlekedésben (MÁV, Volán):

 • 14 év alatt díjmentes az utazás, 14-25 év között félárú jegyet lehet vásárolni.
 • Kedvezményes vármegye- vagy országbérletet - mely 90%-is kedvezményt biztosít a teljesárú bérlethez képest - csak magyar nappali vagy esti tagozatos diákigazolvány birtokában lehet vásárolni.
 • A legalább havi érvényességű országbérletet és Pest vármegyebérletet Budapesten, a BKK járatain is elfogadják.
 • A Vármegye24 és Magyarország 24 napijegyek csak teljes áron érhetőek el, az árából nincs további kedvezmény.
 • Díjmentesen utazhatnak a helyközi közlekedésben a fogyatékkal élő és tartós betegek és kisérőik.
 • Közalkalmazottak továbbra is 50%-os kedvezménnyel utazhatnak, de mostmár korlátlanul, nem csak a korábbi kötött darabszámú utazás esetén.
 • Díjmentesen utazhatnak a nagycsaládosok is, ha legalább az egyik szülő (de akár mindkettő) és legalább három gyermeke együtt utazik.

Utazás előtt érdemes érdeklődni a közlekedési szolgáltatóktól, hogy az adott kedvezmény az utazásod során érvényesíthető-e vagy nem.

A banki díjak is kedvezményesek

A legtöbb bank kínál olyan bankszámlát, ami fiatalok számára kedvezményes díjat biztosít. Ezek általában 24-26 éves korig és tanulói jogviszony mellett érhetőek el, de nem minden esetben: egyes bankoknál már főállásban dolgozó fiatalok is találhatnak kedvezményes számlát. 

Ugyanakkor ha nem tanulsz már, nincs hallgatói jogviszonyod, sőt fizetésed van, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az ifjúsági vagy diákszámlák között kell csak nézelődnöd. A bankok figyelembe veszik, hogy mekkora havi jövedelem érkezik be a számládra, és ez alapján díjkedvezményekhez juthatsz hozzá.

Házasságkötés után igénybe vehető kedvezmények, támogatások

Hitelfelvételhez nem szükséges házasnak lenni, még akkor sem, ha például a közös otthon megteremtésére veszitek fel a kölcsönt. Ugyanakkor a házasságkötéssel vagyonközösséget is vállaltok. Egy hitelfelvétel során adósként és adóstársként mindketten bekerültök a hitelügyletbe, és a bank a közös jövedelmetekkel kalkulál a hitelbírálatkor.

Első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezménye egy személyi jövedelemadó kedvezmény azoknak a házaspároknak, akik közül legalább az egyik félnek ez az első házassága. Összege havonta 5.000 forint a házaspárnak együtt, amelyet megosztva is igénybe vehettek, vagy kérheti csak egyikőtök is. A kedvezmény a házasságkötéstől számított 2 évig jár, így - ha teljes mértékben ki tudjátok használni - összesen 120.000 forintot jelent nektek. Az első házasok kedvezményéhez a belföldön és a külföldön kötött házasság egyaránt elfogadható, és a bejegyzett élettársak is élhetnek az első házasok kedvezményével.

Ha nem vagytok még 25 évesek, és éltek a 25 év alattiak SZJA mentességével, az első házasok kedvezményét akkortól számítva érvényesíthetitek 2 évig, amikor valamelyikőtök betölti a 25 éves életkort, és már nem lesz jogosult az SZJA mentességre.

Az első házasok kedvezményét korábbi cikkünkben foglaltuk össze részletesen:

Fiatal házasoknak számos önkormányzat nyújt helyi szintű támogatásokat, elsősorban otthonteremtés vagy bérlakásprogrammal, de akár egy egyszeri pénzbeli támogatással. Érdemes helyben érdeklődni erről.

Gyermekvállaláshoz kötött állami támogatások

Számos állami támogatás feltétele a gyermekvállalás. Az alábbiakban azokat a támogatásokat soroljuk fel, amelyeket úgy is felvehetnek a házaspárok, hogy még nincs gyermekük, de vállalják, hogy a jövőben, meghatározott időn belül gyermekük születik:

 • Kamatmentes, szabadon felhasználható Babaváró hitel
 • Falusi CSOK vissza nem térítendő a preferált kistelepüléseken + 3 százalékos kamattámogatott CSOK-hitel - otthonteremtési vagy bővítési, korszerűsítési célra
 • Kamattámogatott CSOK Plusz hitel maximum 3 százalékos kamattal otthonteremtési vagy bővítési célra

A támogatások pontos célját, összegeit, feltételeit a hivatkozott tematikus oldalainkon foglaltuk össze. Ezeknek a támogatásoknak a felvételekor már eleve a kamatmentes/ kamattámogatott kondíciókkal indul a kölcsön, és a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatást is ugyanolyan összegben kapjátok, mintha már megszülettek volna a vállalt gyermekek. Ugyanakkor a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő elteltével a bank megvizsgálja a vállalás teljesülését, és ha nem születtek meg a vállalt gyermekek, akkor a támogatást, kamattámogatást büntetőkamattal együtt kell visszafizetni. Visszafizetési kötelezettség van akkor is, ha elváltok, vagy egyéb jogszabályi feltételt nem teljesítetek. Ezért fontos az állami támogatások feltételeit alaposan megismerni még az igénylés előtt:

Gyermekek után járó juttatások, ellátások

A családtámogatások rendszere széles skálán mozog Magyarországon. Ha gyermeketek születik, ezekkel a juttatásokkal számolhattok:

 • Anyasági támogatás: egyszeri 64.125 forint (ikrek esetén 85.500 forint)
 • Életkezdési támogatás: 42.500 Ft - Babakötvény: A Babakötvény után állami támogatás jár, ami az éves befizetések 10 százalékának felel meg, de maximum évente 12.000 forintot jelent. A Babakötvény Infláció + 3% kamatot fizet.
 • Gyermek után járó rendszeres pénzbeli ellátások: A gyermek születése után az egyik szülő (jellemzően az anya) otthon marad a gyermekkel. Ez az időszak hazánkban 3 évig is tarthat, ezt az időszakot valamilyen, gyermek után járó ellátással le lehet fedni (CSED, GYED, diplomás GYED, GYES és a gyermek után családi pótlék is jár). Ezeket az ellátásokat a támogatásokról szóló cikkünkben foglaltuk össze részletesen, kitérve a speciális élethelyzetekre is (pl. örökbefogadás, otthongondozás).
 • Személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezmények: A 25 év alattiak és az első házasok SZJA-kedvezményén túl a gyermekek születése után családi adókedvezménnyel, a 30 év alatti anyák SZJA-mentességével és - négy vagy több gyermek esetén - a négy- vagy többgyermekes anyák SZJA-mentességével számolhatnak a családok. A 30 év alatti anyák ezen kedvezménye a 30. életév betöltéséséig, a négy- vagy többgyermekes anyák SZJA-mentessége pedig élethosszig tart. A családi adó- és járulékkedvezmény pedig minden kedvezményezett eltartott után jár a családban, az eltartottak számáról függő összegben. Ezt a kedvezményt a szülők megosztva is igénybe vehetik.
 • Gyermekétkeztetési kedvezmény
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Gyermekápolási táppénz
 • Gyermek utáni pótszabadság

Ezekről az ellátásokról, juttatásokról részletesen tájékozódhattok a 2024-es családtámogatásokat összefoglaló cikkünkben:

Otthonteremtési támogatások fiatal gyermekes családoknak

Falusi CSOK, CSOK Plusz, Babaváró hitel

Az összefoglalónkban már említett, gyermekvállalással elérhető támogatásokat (Babaváró, falusi CSOK+CSOK-hitel, CSOK Plusz hitel) akkor is igényelhetitek, ha van már gyermeketek. Ebben az esetben a falusi CSOK támogatáshoz és a hozzá kapcsolódó CSOK-hitelhez már nem kell újabb gyermeket vállalnotok, meglévő gyermekre/gyermekekre is igényelhető. A Babaváró hitelhez és a CSOK Plusz hitelhez ugyanakkor szükséges újabb gyermek vállalása, csak meglévő gyermekekre nem igényelhetőek. 

A támogatásokat kombinálhatjátok is egymással, de a falusi CSOK támogatás mellé csak vagy a CSOK-hitel vagy a CSOK Plusz vehető fel, a kettő együtt nem. Korábbi cikkünkben kiszámoltuk, hogyan hozhatjátok ki a legtöbbet a lehetőségeitekből ezen támogatások kombinálásával. Ezeken felül a preferált kistelepüléseken ÁFA-visszatérítési támogatást is igénybe vehettek. Falusi CSOK támogatás és CSOK Plusz segítségével vásárolt ingatlanok esetében pedig nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnetek.

Jelzáloghitel-elengedés

Ha van lakáscélú jelzáloghiteletek, a jelzáloghitel-tartozás csökkentési támogatással a második gyermeket vállalóknál 1 millió forintot, míg a harmadik gyermeknél 4 millió forintot enged el az állam a visszafizetendő hitelösszegből. Majd minden további gyermek születése után a 1 millió forint elengedését kérhetitek fennálló jelzáloghiteletekből.

Meglévő gyermek, illetve gyermekvállalási feltétellel tehát számos támogatás, juttatás és kedvezmény érhető el, melyeket akár együttesen is igénybe lehet venni. A gyermekes családok támogatásáról már több összefoglalónk is született, érdemes a gyermekeitek számától függően tájékozódni az egy gyermek, két gyermek, illetve három vagy több gyermek után járó támogatásokról.

Nem lehet elég korán kezdeni az öngondoskodást

Fiatalként nagyon távolinak tűnnek a nyugdíjas évek, ugyanakkor az közismert, hogy az állami nyugdíj a nyugdíjasok többségének csak szerény életszínvonalat tud biztosítani. Ezért is fontos a nyugdíjmegtakarítás, lehetőleg minél fiatalabb kortól kezdve. 

A nyugdíjadra sokféleképpen spórolhatsz, akár különféle befektetésekkel is, de hivatalosan nyugdíjcélú megtakarításnak

Ezen megtakarításoknál az éves befizetések 20 százalékát vissza lehet igényelni adójóváírás formájában az államtól. A nyugdíjcélú szja-visszatérítés éves maximuma megtakarítási típusonként eltér, ezt foglaltuk össze alábbi cikkünkben:

Az önkéntes egészségpénzárba vagy az önsegélyező pénztárba való befizetéseidre ugyancsak állami támogatás jár, melyeket számtalan egészségügyi kiadásra, illetve az önsegélyező pénztár esetén még például tandíjra, lakáshitel-törlesztésre, illetve számos családalapításhoz, gyermekneveléshez kötődő kiadásra fordíthattok.

Támogatást, kedvezményt tehát életetek minden szakaszában találhattok, csak nyitott szemmel kell járni és előre tájékozódni a lehetőségekről. Helyi szintű vagy egyéni támogatásokra is jogosultak lehetettek településeteken, lakókörnyezetetekben, munkahelyeteken. Érdemes fiatalként is kihasználni minden támogatást, kedvezményt, amelyekre élethelyzetetekből fakadóan jogosultak lehettek, hiszen ez is része a pénzügyek tudatos kezelésének.

chatsimple